Nieuws

Joke Bakker gedecoreerd als Lid van Verdienste

Tijdens een bijeenkomst van de Vrijwilligers Advies Raad van het Nederlands Bijbelgenootschap werd Joke Bakker door directeur Rieuwerd Buitenwerf gedecoreerd als Lid van Verdienste.

Want, aldus Buitenwerf: ‘Vrijwilligers plegen regelmatig een meer dan gemiddelde inspanning en behalen goede resultaten. Dat laten we bij tijd en wijl op een bijzondere wijze blijken.’

Joke is al meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger van het NBG. Zij maakt deel uit van de Vrijwilligers Advies Raad en verzorgt in het land presentaties over Bijbellezen met kinderen. In het verleden vervulde Joke diverse functies, waarmee ze bijdroeg aan positieve kijk op de Bijbel en het NBG in de verschillende plaatsen waar zij heeft gewoond.

Schaal en oorkonde

Tijdens de bijeenkomst, die op 11 maart werd gehouden, ontving Joke Bakker een artistieke glazen schaal met inscriptie en een oorkonde. Rieuwerd Buitenwerf sprak waardering uit voor haar inzet, betrokkenheid en de creatieve wijze waarop Joke het bijbelwerk steeds onder de aandacht weet te brengen bij presentaties, op scholen, in het buitenland en bij andere gelegenheden. Hij sprak de wens uit dat Joke nog vele jaren actief betrokken zal zijn bij het NBG.

Lid van Verdienste

NBG-vrijwilligers kunnen Lid van Verdienste worden op voordrachten van NBG-leden of -personeel, als ze een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd gelet op de aard, de duur en/of omstandigheden van hun inzet. Een commissie bestaande uit bestuursleden en managers van het NBG beoordeelt de voordrachten en doet aan de Ledenraad van het NBG – het hoogste orgaan van de vereniging – een voorstel tot benoeming.