Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging

De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stelde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus.

Deze actie is beëindigd.

Bedankt voor uw belangstelling!