Kerkvrijwilligers

De kerkvrijwilliger geeft bekendheid aan het werk van het NBG, maakt mensen enthousiast om gebruik te maken van wat het NBG te bieden heeft en stimuleert hen om dat werk te steunen. Elke kerkvrijwilliger vragen we om minimaal de taken op zich te nemen uit het basispakket.

De kerk kan niet zonder Bijbel. Contact met de kerken is voor het NBG dus van groot belang. Wat zou het prachtig zijn als er in elke kerk in Nederland iemand is die ambassadeur wil zijn voor het NBG. Hij of zij laat zien wat het NBG kan betekenen voor de kerk en zorgt ervoor dat vragen en wensen van de kerk bekend worden bij het NBG. Tweerichtingsverkeer dat vruchtbaar werkt voor de taken van de kerk én de missie van het Bijbelgenootschap!