Kerkvrijwilligers

De kerkvrijwilliger geeft bekendheid aan het werk van het NBG, maakt mensen enthousiast om gebruik te maken van wat het NBG te bieden heeft en stimuleert hen om dat werk te steunen.

De kerk kan niet zonder Bijbel. Contact met de kerken is voor het NBG dus van groot belang. Wat zou het prachtig zijn als er in elke kerk in Nederland iemand is die ambassadeur wil zijn voor het NBG. Hij of zij laat zien wat het NBG kan betekenen voor de kerk en zorgt ervoor dat vragen en wensen van de kerk bekend worden bij het NBG. Tweerichtingsverkeer dat vruchtbaar werkt voor de taken van de kerk én de missie van het Bijbelgenootschap!

Pakketten

Het is mooi om deel uit te maken van een wereldwijde organisatie met een doel dat verder reikt dan je kunt bedenken. Maar die vele kansen en mogelijkheden kunnen je ook beklemmen. Het werk lijkt nooit ‘klaar’. Je voelt je overvraagd en uiteindelijk haak je af. Om dit te voorkomen werken we met overzichtelijke takenpakketten.
We vragen elke kerkvrijwilliger minimaal de taken van het basispakket uit te voeren. Daarnaast kan een vrijwilliger een of meer keuzepakketten voor zijn rekening nemen. Zo weet je als vrijwilliger precies wat er van je gevraagd wordt, en zijn resultaten en inspanningen duidelijk. Iedere kerkvrijwilliger stemt in met de vrijwilligersovereenkomst en koppelt resultaten terug naar de landelijk coördinator.

Er zijn vier keuzepakketten: