Ledenraad

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging. Het woord ‘vereniging’ zegt het al: mensen verenigen zich rond een doel. In ons geval is dat ‘de Bijbel voor iedereen’. Samen werken we eraan om de Bijbel dicht bij mensen te brengen, zodat mensen de Bijbel als bron voor hun leven kunnen ontdekken, lezen en omarmen. Als leden willen we samen dat doel realiseren.

Vereniging

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging, al sinds de oprichting in 1814. Samen werken we eraan om de Bijbel dichtbij te brengen, zodat mensen de Bijbel als bron voor hun leven kunnen ontdekken, lezen en omarmen.

De vereniging is ingericht met leden, een ledenraad, een bestuur en een directie (die de werknemers aanstuurt). De ledenraad is een belangrijke schakel tussen alle leden van de vereniging en het werk dat in binnen- en buitenland gedaan wordt.

Ledenraad

In de ledenraad zitten zeven mensen met allerlei achtergronden; zij vertegenwoordigen alle leden van onze vereniging. De leden worden gekozen voor een termijn van vijf jaar, en zijn voor een tweede termijn herbenoembaar. We streven bij de samenstelling van de ledenraad naar een evenwichtige afspiegeling van onze achterban en een optimale diversiteit.

Taken

De ledenraad heeft als taak om te kijken of het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap volgens de statuten wordt uitgevoerd. Daarom bespreekt de ledenraad jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag en keurt deze goed. En als er nieuwe meerjarenplannen gemaakt worden, denkt de ledenraad mee en toetst de plannen aan de statuten. Moet er wat veranderen aan de statuten, is het ook de ledenraad die daarover beslist. Ten slotte stelt de ledenraad het bestuur van de vereniging aan dat het directe contact met de directie en het managementteam onderhoudt, de jaarrekening opstelt, en beleidsplannen vaststelt.

Meer weten over taken en bevoegdheden van de ledenraad? Lees hier de statuten.

Samenstelling ledenraad

Dhr. A.C. (Arie) Korteweg, voorzitter, aftredend in 2024, niet herbenoembaar.

Lt.-kolonel dr. C.A. (Ine) Voorham, aftredend in 2022, niet herbenoembaar.

Ds. J.M. (Matthijs) Haak, aftredend in 2022, niet herbenoembaar.

Prof. dr. P.B. (Peter-Ben) Smit, aftredend in 2023, niet herbenoembaar.

Dr. T. (Tom) de Bruin, aftredend in 2023, niet herbenoembaar.

Ds. H. (Hilbrand) van Eeken, aftredend in 2024, niet herbenoembaar.

Prof. dr. B. (Bénédicte) Lemmelijn, aftredend in 2024, herbenoembaar.

Vergaderingen ledenraad

De ledenraad vergadert tenminste één keer per jaar. Geïnteresseerde leden kunnen in de gelegenheid worden gesteld een ledenraadsvergadering als toehoorder bij te wonen. Mocht u dit wensen, meld dit tijdig, uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering, door een e-mail te sturen aan het bestuurlijk secretariaat, Margo Koopmans.

De eerstvolgende ledenraadsvergadering zal plaatsvinden in mei of juni 2022. De exacte datum moet nog worden bepaald.

Vacatures

Per mei 2022 komen er twee vacatures in de ledenraad vrij. Bekijk de vacatures:

Wij zoeken een lid voor de ledenraad met kennis van verenigingen en verenigingsrecht

Per mei 2022 ontstaat er een vacature in de ledenraad, en zoeken we een NBG-lid dat zijn of haar kennis van verenigingen en verenigingsrecht wil inbrengen in onze ledenraad. Heb je hier kennis van en heb je hart voor de Bijbel? Versterk dan de ledenraad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en draag bij aan onze missie!

Bekijk de vacature

Wij zoeken een lid voor de ledenraad met kennis van kerkelijke diversiteit

Per mei 2022 ontstaat er een vacature in de ledenraad, en zoeken we een NBG-lid dat zijn of haar kennis van kerkelijke diversiteit in Nederland en Vlaanderen wil inbrengen in onze ledenraad. Heb je hier kennis van en heb je hart voor de Bijbel? Versterk dan de ledenraad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en draag bij aan onze missie!

Bekijk de vacature