Met Andere Woorden

Met Andere Woorden 2014-03

Speciale editie over de Bijbel in Gewone Taal. In dit nummer artikel over o.a.: Uitgangspunten voor het vertalen van de Bijbel. Hoe kan de Bijbel vertaald worden in gewone taal? ‘Rechtvaardiging’ in gewone taal. De weergave van dikaiosunê en dikaioun in de Bijbel in Gewone Taal en meer over de Bijbel in Gewone Taal. En nog drie andere artikelen.

Lees of download: Met Andere Woorden Najaar 2014