Met andere woorden

Vakblad Bijbel en vertalen

Met Andere Woorden is het vakblad
Bijbel & vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het laatste nummer verscheen in mei 2022.

De nieuwste Met andere woorden

De nieuwste Met andere woorden staat dit keer in het teken van vrouwen.

‘In de NBV21 geeft Paulus vrouwen meer agency dan in traditionele vertalingen’, aldus Cor Hoogerwerf over 1 Korintiërs 11. In dat hoofdstuk gaat het over de hoofdbedekking van vrouwen.

Verder zoomt het blad in op Ruth, met het oog op de webinarserie voor theologen die van 9 mei-13 juni werd gehouden. Marjo Korpel schrijft over de oorsprong van Ruth en dateert het in de tijd na de ballingschap. Klaas Veenhof bespreekt de rechtsgewoontes van destijds en komt met een suggestie om Ruth 4:5 anders te lezen.

Archief

Het volledige archief van het vakblad Met Andere Woorden is per artikel of per nummer terug te vinden op debijbel.nl

Richtlijnen voor auteurs

Artikelen voor Met Andere Woorden zijn van harte welkom, en kunnen aangeboden worden aan het secretariaat. Alle gegevens en de richtlijnen die opgesteld zijn, zijn hier te vinden.