Menu

NBV Vertaling

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Zoeken in de Bijbel?