Hoofdinhoud

Met Ruth op weg naar Pinksteren

Dit jaar vallen het christelijke en het joodse Pinksteren op precies dezelfde dag. Ook geven beide geloofstradities aandacht aan het boek Ruth. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) tussen 9 mei en 13 juni zes webinars voor voorgangers, predikanten en andere theologen: ‘Met Ruth op weg naar Pinksteren’. Deelname is kosteloos.

De interactieve webinars worden gegeven door Bijbelwetenschappers prof. dr. Matthijs de Jong en drs. Cor Hoogerwerf, in samenwerking met gastsprekers. Aanmelden voor deze webinars of de webinars terugkijken kan via onderstaande knoppen.

Ruth en Pinksteren

Ruth staat dit jaar in kerken op het oecumenisch leesrooster. Ook wordt dit boek op het joodse pinksterfeest, Sjevoeot, gelezen. Het NBG ziet hierin een goede aanleiding om Ruth te belichten voor voorgangers en theologen. Het boek is rijk aan lijnen naar andere Bijbelgedeelten, onder meer naar het pinksterverhaal in Handelingen 2. 

Inhoud webinars

De webinars bieden exegetische verdieping bij de Bijbel. Belangrijke thema’s, verbanden en achtergrondinformatie bij de NBV21-vertaling komen aan bod. Het doel is toerusting en inspiratie voor de verkondiging. De webinars zijn daarom interactief: er is gelegenheid om vragen te stellen.

Data en tijdstip webinars

De webinars worden gehouden op de maandagen 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, dinsdag 7 juni en maandag 13 juni, telkens van 10-11 uur ’s ochtends. Het geheel is als serie opgezet, maar ieder webinar is afzonderlijk te volgen.

Inhoud webinars

Webinar 1: maandag 9 mei

Een literaire en tekstuele analyse van het boek Ruth. Hoe zit het verhaal in elkaar? Wat zijn de thema’s en kernwoorden? Welke grote vertaalkwesties spelen er? Dit webinar helpt je grip te krijgen op de tekst en de betekenis van Ruth. Te gast is dr. Anne-Mareike Schol-Wetter, die op Ruth is gepromoveerd.

Webinar 2: maandag 16 mei

Het boek Ruth heeft talloze dwarsverbanden binnen het Oude Testament: een lijn vanuit Genesis, de wetten van de Pentateuch (aren lezen, lossen), het thema ‘terugkeer’, de discussie over gemengde huwelijken (Ezra). Dit webinar biedt inzicht in deze verbanden en in de boodschap van Ruth binnen het grotere geheel. 

Webinar 3: maandag 23 mei

In veel uitleg komt de gedachte naar voren dat Ruth op een bepaalde manier verwijst naar Israël. Daarbij zou het ‘kleine verhaal’ over Boaz en Ruth verwijzen naar het grote verhaal van God en Israël. Dit webinar onderzoekt welke aanknopingspunten de tekst biedt voor deze uitleg.

Webinar 4: maandag 30 mei

De lijn van het boek Ruth wordt doorgetrokken naar het pinksterverhaal van Handelingen 2. Dat vormt het thema van dit webinar in voorbereiding op Pinksteren (5 juni).

Webinar 5: dinsdag 7 juni

De eerste die toetreedt uit de volken, is de eunuch in dienst van de koningin van Ethiopië (Handelingen 8:26-40). Welke raakvlakken heeft deze tekst met het verhaal van Ruth en met teksten in de profetenboeken over de toetreding van de volken tot Israëls God? In dit webinar wordt deze tekst uitgediept en de betekenis ervan in het licht van Pinksteren onderzocht. Te gast is prof. dr. Peter-Ben Smit, die recent het boek Mannen in Marcus publiceerde.

Dit webinar brengt de voorgaande sessies samen en leidt tot conclusies over wat de tocht ‘Met Ruth op weg naar Pinksteren’ heeft opgeleverd. Het verband tussen de thema’s van het boek Ruth en het geheel van de Joodse en de christelijke Bijbel wordt besproken.

Praktisch materiaal

Deelnemers krijgen ná elk webinar een document toegestuurd met de hoofdlijn van het webinar, verdere verdieping en vertaaltoelichting, tips voor de verkondiging en literatuurtips.

Bijbelstudieboekje over Ruth

Ook is bij het NBG gratis de Bijbelstudie over Ruth ‘Laat mij niet los’ te downloaden. Dit is te gebruiken door bijvoorbeeld Bijbelstudiegroepen of kringen en biedt stof voor ongeveer twee avonden. Specifieke voorkennis is niet nodig. De studie is hier te vinden (scroll naar beneden naar de Bijbelstudies).

Bijbel Basics over Ruth en Pinksteren

Voor de kindernevendienst in de periode rondom Pinksteren zijn er twee afleveringen van Bijbel Basics over Ruth en vijf over de tijd van Pinksteren te downloaden:

Nieuwsbrief voor theologen

Wil je op de hoogte blijven alles wat het NBG doet op het gebied van webinars en inspiratie opdoen voor je werk als voorganger, predikant of theoloog? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!