Rechte Bijbel

Organisaties rond de Rechte Bijbel

Overal waar de Rechte Bijbel op tafel ligt, ontstaan gesprekken over wat er scheef zit in de wereld. En juist ook over hoe God recht brengt en hoe je daar zelf aan kunt bijdragen.

De Rechte Bijbel is de Bijbel in Gewone Taal met 650 gemarkeerde teksten over recht en onrecht, inleidingen en bijbelstudiemateriaal. Het NBG heeft deze bijbeleditie ontwikkeld in samenwerking met Tear, IJM, Kerk in Actie, Micha Nederland en de EO (Te koop voor € 29,50)

Organisaties

De Rechte Bijbel is ontwikkeld door het NBG in samenwerking met vijf partners. Elke organisatie heeft 1 thema uitgewerkt in de Bijbel.

Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Dat doen we uit liefde voor de Bijbel: we geloven dat de Bijbel het belangrijkste boek van de wereld is, omdat we in de Bijbel God kunnen ontmoeten. God laat zich in de Bijbel zien als degene die opkomt voor arme mensen, mensen aan de rand van de maatschappij, mensen die door iedereen over het hoofd worden gezien. In de bijbelse wetten, in de woorden van de profeten en in de verhalen over Jezus klinkt steeds weer de oproep om ons in te zetten voor recht, en om evenveel van de mensen om ons heen te houden als van onszelf. De Rechte Bijbel biedt handvatten om je hierin te verdiepen en de oproep in de praktijk te brengen.

Tear – armoede

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Wat kun jij doen?
Wij geloven dat recht doen ver weg, dichtbij begint. Want wat wij doen in ons dagelijks leven werkt wereldwijd door. Sluit je samen met je kerk aan bij één van onze initiatieven zoals de veertigdagenkalender, de Groene Kerken actie of de Justice Conference. Kijk op tear.nl voor mogelijkheden om samen het verschil te maken.

Micha Nederland – consumentisme

Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. We willen je helpen om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. We ontwikkelen materialen waar je in de kerk, op je (bijbel)kring en thuis mee aan de slag kan.

Wat kun jij doen?
Goed en recht doen zijn niet alleen mooie woorden, ze vragen om actie. Een levensstijl die gericht is op gerechtigheid en duurzaamheid. Dat is niet zo’n grote stap als het op het eerste gezicht lijkt. Ook als je klein begint, kun je al een groot verschil maken. Inspireer anderen om mee te doen, samen het verschil maken is makkelijker dan alleen. We helpen je op weg in de Micha Cursus. Je kunt ook een Micha Zondag organiseren in de kerk.


IJM Nederland – rechtspraak

International Justice Mission beschermt armen in ontwikkelingslanden tegen geweld en onrecht. Wij worden aangedreven door Gods oproep om alle mensen lief te hebben en recht te zoeken voor iedereen die onderdrukt wordt. Wij werken hiervoor wereldwijd samen met advocaten, undercovermedewerkers, counselors en andere professionals.

Wat kun jij doen?
Ook jij kunt bijdragen aan een wereld waarin armen goed en eerlijk worden behandeld. Gerechtigheid begint met gebed, je kunt je daarom aanmelden voor een gebedsmail met daarin concrete gebedspunten. Daarnaast kun je jouw talenten inzetten en via onze website heel eenvoudig een eigen campagne opzetten om geld op te halen voor de strijd tegen geweld en onrecht.

Kerk in Actie – vreemdelingen

Kerk in Actie biedt mensen nieuwe hoop en laat mensen tot hun recht komen. Geïnspireerd door Jezus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We oelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en bezittingen.

Wat kun jij doen?
Er zijn veel verschillende manieren waarop jij in actie kan komen voor jouw naasten. Kijk voor actuele hulpgebieden op www.kerkinactie.nl, zamel geld in voor vluchtelingen in Nederland of land van herkomst of organiseer in jouw kerk een activiteit voor vreemdelingen, zoals een diner voor vluchtelingen.

Evangelische Omroep – gender

Als EO willen we het Evangelie van Jezus laten klinken in de media. Jezus liet in alle radicaliteit zien wat liefde voor God en liefde voor de naaste betekent. Dat deed hij vaak op het scherpst van de snede. Als mediabedrijf kunnen we een breed publiek bereiken en in gesprek gaan met mensen die op een andere manier tegen de wereld aankijken.

Wat kun jij doen?
‘Gender’ is een thema waar in onze maatschappij steeds meer aandacht voor is. Tradities en vooroordelen leiden daarbij vaak tot zichtbaar of onzichtbaar onrecht. Ga hiernaar op zoek, maak het zichtbaar, en ga vooral in gesprek.