Nieuws

Lid van verdienste: Paul Vlaardingerbroek

Op 20 februari is Paul Vlaardingerbroek uit Duiven benoemd tot Lid van Verdienste van het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij ontving een oorkonde van directeur Rieuwerd Buitenwerf.

Vlaardingerbroek heeft lange tijd een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het vrijwilligerswerk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Vijftien jaar lang was hij secretaris van een werkgroep, en vanaf 2010 kwam hij in het Landelijk Beraad, de voorloper van de Vrijwilligers Adviesraad (VAR).  Ook was hij lid van de Ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging. In 2013 nam hij de rol van voorzitter op zich van het Landelijk Beraad. In 2020 eindigen zijn zittingstermijnen.

Paul vervulde zijn bestuurlijke rol altijd op positief kritische wijze, ook in de afgelopen periode, waarin het vrijwilligersbeleid werd gewijzigd en de samenstelling van de Ledenraad veranderde. Daarnaast was (en is!) Paul een echte NBG-ambassadeur voor de projecten en producten van het NBG. Zijn liefde voor de Bijbel en het Bijbelgenootschap zijn onmiskenbaar. Het NBG is hem zeer dankbaar voor de betrokken en positieve wijze waarop hij tijd en kennis heeft ingezet en zo een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de missie van het NBG: de Bijbel dichtbij brengen.

Lid van Verdienste

NBG-vrijwilligers kunnen Lid van Verdienste worden op voordrachten van NBG-leden of -personeel, als ze een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd gelet op de aard, de duur en/of omstandigheden van hun inzet. Een commissie bestaande uit bestuursleden en managers van het NBG beoordeelt de voordrachten en doet aan de Ledenraad van het NBG een voorstel tot benoeming.