Syrië: een land dat al jaren wordt verscheurd door oorlog. De strijd is nu minder heftig, maar voor christenen is het nog steeds heel zwaar. De vraag naar bijbels blijft dan ook groot. Daar wil het NBG graag iets aan doen.

Directeur George Andrea van het Syrisch Bijbelgenootschap vertelt: ‘We zien op dit moment de eerste zonnestralen na een gitzwarte nacht. Gelukkig mogen we ervaren dat God bij ons is, ook in de donkerste momenten.’

Veel vraag naar bijbels

Onder christenen in Syrië neemt de vraag naar bijbels nog altijd toe. Miljoenen mensen leven in de puinhopen van de oorlog. Velen zijn alles kwijt – zelfs hun bijbel. Terwijl de Bijbel een lichtpunt kan zijn in de duisternis. George: ‘Het dagelijkse leven is moeilijk, tot in de kleinste dingen. De Bijbel biedt troost en bemoediging aan mensen die na jaren van oorlog getraumatiseerd en uitgeput zijn.’

Gevaarlijke situaties

Het Syrisch Bijbelgenootschap verspreidt bijbels via kerken, kloosters en individueel via vrijwilligers. Het transport van bijbels door het land is risicovol. De vrijwilligers en de medewerkers van het Bijbelgenootschap doen hun werk onder moeilijke omstandigheden, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Geregeld worden hun auto’s beschoten. Toch doen ze het werk met grote inzet.

Geef Syrische christenen een bijbel

Ook u kunt helpen om een beetje licht te brengen in Syrië. Helpt u mee om bijbels te verspreiden? Het kost ongeveer 10 euro om een bijbel bij de mensen te brengen.

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.

Steun project