Een Bijbel hebben, maar hem niet kunnen begrijpen. Dat is de situatie van mensen die Kikongo spreken in Angola. Een nieuwe bijbelvertaling is hard nodig, omdat hun huidige bijbelvertaling (uit 1926) bijna niet meer te lezen is.

De vertaling uit 1926 is verouderd op het gebied van taalgebruik, spelling en vertaalwijze. Voor nieuwe generaties is deze Bijbel zelfs helemaal niet te lezen. Dit maakt het voor hen niet alleen onmogelijk zelf in de Bijbel te lezen, maar ook om de bijbellezing tijdens de kerkdiensten te begrijpen.

Een nieuwe bijbelvertaling in het Kikongo van nu

Gelukkig is er goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een nieuwe bijbelvertaling in de hedendaagse taal. Een tekst die de rijkdom van de Bijbel weer toegankelijk maakt voor jonge mensen. ‘Daar is dringend behoefte aan’, zegt voorganger Diludama Manuel, die het project coördineert. ‘Mensen kijken echt uit naar de nieuwe vertaling, omdat die hen helpt het woord van God te begrijpen in hun eigen taal. Maar op dit moment is er te weinig geld om het vertaalproject af te ronden.’

Steun het vertaalwerk

Het NBG werkt graag mee aan een volledige Bijbel in hedendaagse taal. De vertalers streven ernaar het Nieuwe Testament dit jaar nog af te ronden. Samen met u kunnen we dit plan realiseren. Steunt u het vertaalwerk met uw gift? Met een bijdrage van bijvoorbeeld € 25 helpt u mee om de vertaling van het Nieuwe Testament nog dit jaar af te ronden. Hartelijk dank voor uw steun!

Steun project