Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen. Die worden nu meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen.

Het doel van de revisie is om de kwaliteit van de NBV verder te versterken binnen de vertaalmethode van de NBV, en om een versie van de NBV te maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen. Om dat te bereiken brengen we in de revisie twee dingen samen: we benutten de verzamelde inbreng van gebruikers op een manier die past bij het karakter van de NBV en die de kwaliteit van deze vertaling verder versterkt.

De revisie van de NBV vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap en wordt uitgevoerd door het vertaalteam van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Vertaalteam:
Drs. Tineke Bol, neerlandica
Dr. Jaap van Dorp, oudtestameticus
Dr. Matthijs de Jong, inhoudelijk projectleider
Dr. Reinoud Oosting, oudtestamenticus
Drs. Marja Verburg, neerlandica
Drs. Ilse Visser, nieuwtestamentica
Dr. Mirjam van der Vorm, oudtestamentica
Drs. Pieter Waalewijn, neerlandicus

De voorgestelde wijzigingen worden getoetst door de Begeleidingscommissie.

Leden Begeleidingscommissie:
Prof. dr. Eric Peels, hoogleraar Oude Testament, Theologische Universiteit Apeldoorn
Prof. dr. Wido van Peursen, hoogleraar Oude Testament, Vrije Universiteit
Prof. dr. Peter-Ben Smit, docent Nieuwe Testament en hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie, Vrije Universiteit, hoogleraar oude katholieke kerkstructuur vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht
Drs. Clazien Verheul, neerlandica en oud NBV-vertaler
Prof. dr. Lourens de Vries (voorzitter), hoogleraar Algemene Taalwetenschap en hoogleraar Bijbelvertalen, Vrije Universiteit
Dr. Rieuwerd Buitenwerf, directeur Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap
Dr. Paul Kevers, directeur Vlaamse Bijbelstichting

Meer informatie

Voor een overzicht van wat de revisie inhoudt, lees het artikel van bijbelwetenschapper Matthijs de Jong in het november-nummer van ons vakblad Bijbel en vertalen Met Andere Woorden.

Benieuwd naar een voorproefje van de inhoud? Lees de blogs van bijbelwetenschapper Matthijs de Jong over te veel of te weinig concordantie.

Voor meer vertaalvoorbeelden en toelichting, zie: www.debijbel.nl/NBVrevisie