Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004: de NBV21. Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen. Die zijn meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen. De NBV21 verschijnt in oktober 2021.

De NBV21 is de nieuwe, verbeterde versie van de NBV. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. De NBV21 brengt je dicht bij de bron. Vertrouwd en tegelijk als nieuw.

Doel

Het doel van de NBV21 is om de kwaliteit van de NBV verder te versterken binnen de vertaalmethode van de NBV, en om een versie van de NBV te maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen. Om dat te bereiken brengen we in de NBV21 twee dingen samen: we benutten de verzamelde inbreng van gebruikers op een manier die past bij het karakter van de NBV en die de kwaliteit van deze vertaling verder versterkt.

Speerpunten

Belangrijke speerpunten van de NBV21 zijn: het versterken van de consistentie en het toetsen van vertaalkeuzes die te veel invulling met zich meebrengen. Een voorbeeld van dat laatste is Genesis 1:2. In de huidige NBV staat: ‘De aarde was nog woest en doods’. ‘Nog’ geeft hier volgens veel lezers te veel invulling. In de gereviseerde tekst is er daarom voor gekozen om dit woordje weg te laten.​

Meer informatie

Voor meer informatie over de NBV21, ga naar nbv21.nl

Wilt u weten wie aan de NBV21 hebben gewerkt, lees dan hier meer over de vertalers. 

Ook voor nieuws en blogs, vertaalvoorbeelden, de voorpublicatie en meer kunt u terecht op nbv21.nl.

Reserveer de NBV21

U kunt de NBV21 al reserveren. Zodat u in oktober de NBV21 als één van de eersten in huis hebt!

Reserveer de NBV21