Veel kinderen in China vinden wekelijks extra aandacht en liefde op de zondagsschool. Maar op het platteland zijn prentenbijbels voor de kinderen niet zomaar te krijgen. En ze zijn ook onbetaalbaar voor de arme dorpsbewoners. Daarom wil het NBG de komende maanden prentenbijbels verspreiden in China.

In het immense land China groeien hele generaties kinderen op zonder ouders. Die trekken namelijk naar de stad om te werken. De kinderen moeten zich redden met hulp van hun grootouders. Maar zij kunnen hun kleinkinderen lang niet altijd de aandacht geven die ze nodig hebben.

Aandacht en liefde

De kerken in China hebben oog voor deze kinderen. Zondagsscholen bieden een plek waar deze kinderen extra aandacht en liefde krijgen. Jian Dongyan, juf op een van de zondagsscholen: ‘Deze kinderen gaan ons erg aan het hart. Wij laten ze daarom zien dat God van mensen houdt en ons niet alleen laat.’

De bijbellessen betekenen veel voor de kinderen, merken ze op de zondagsscholen. Jian Dongyan: ‘De bijbelverhalen geven de kinderen hoop. God houdt van mensen en laat ons niet alleen. Dat is een boodschap die juist deze kinderen graag horen.’

Help mee

Het NBG wil de komende maanden 10.000 prentenbijbels verspreiden in China. Natuurlijk kunnen die de liefde van ouders niet vervangen. Maar met een prentenbijbel ervaart een kind iets van de hoop die God ons mensen geeft.

Een prentenbijbel voor een kind in China kost € 5,-. Met een gift van € 20,- kunnen we dus al vier prentenbijbels uitdelen. Helpt u mee?

Steun project