Kent u de Nieuwe Bijbelvertaling of de Bijbel in Gewone Taal? Twee vertalingen waar het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de afgelopen jaren aan gewerkt heeft.

Op dit moment werkt het NBG aan het afronden van de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen. Die worden nu meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen.

Het doel van de revisie is om de kwaliteit van de NBV verder te versterken binnen de vertaalmethode van de NBV, en om een versie van de NBV te maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen. Om dat te bereiken brengen we in de revisie twee dingen samen: we benutten de verzamelde inbreng van gebruikers op een manier die past bij het karakter van de NBV en die de kwaliteit van deze vertaling verder versterkt.

Als NBG kunnen wij ons werk niet doen zonder uw steun. Maakt u het bijbelwerk wereldwijd, en ook in Nederland, mogelijk met een gift?

 

Steun project