Talentvrijwilligers

De Bijbel is er niet alleen voor de kerk. Dit bijzondere boek is van belang voor de hele samenleving. Juist de mensen die de grote betekenis van de Bijbel ervaren in hun eigen leven, gunnen ook anderen die rijkdom.

Bijbelwerk gaat over kerkgrenzen en landsgrenzen heen. De mogelijk-heden zijn onuitputtelijk. Dat betekent dat veel talenten en gaven van mensen kunnen worden ingezet. Wat zou het geweldig zijn als mensen met passie voor de Bijbel het NBG willen helpen de Bijbel dichtbij te brengen!

Talentenbank

Het NBG werkt aan een talentenbank waarin geregistreerd wordt welke mensen hun specifieke kennis, expertise of ervaring willen inzetten voor de missie van het NBG. Op die manier kunnen we de vraag vanuit het NBG en het aanbod van de vrijwilliger op elkaar afstemmen. Talentvrijwilligers kunnen worden ingezet voor uiteenlopende zaken, zoals gastheer/vrouw zijn bij een bepaald evenement, namens het NBG boekhandels bezoeken, teksten redigeren of vertalen, presentaties of gastlessen geven, mensen bellen met het verzoek om het NBG te steunen, enzovoorts.