Nieuws

Test uw kennis met de nieuwe bijbelquiz

De belangstelling voor een quiz met de Bijbel is al vele jaren groot. Het NBG komt daarom voor de twaalfde keer met een eigen bijbelquiz. De nieuwe quiz is sinds deze week te bestellen.

De NBG-bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. ‘Spannend en ontspannend tegelijk’, zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. ‘Spannend, omdat het een wedstrijd is. Maar ook óntspannend, want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes. Vaak hoor ik de reactie dat de quiz samenbindend werkt. Mensen uit verschillende kerken doen mee aan de quiz en ontmoeten elkaar rond dat wat hen samenbindt: de Bijbel.’

Zelf samenstellen

Voor het eerst komt het NBG dit jaar met een “variabele” bijbelquiz. Frans legt uit: ‘Uit twaalf korte bijbelquizzen met elk zeven vragen kan iedereen een eigen quiz samenstellen. Zo kunnen mensen kiezen voor een quiz van bijvoorbeeld 28, 35 of 42 vragen. Wie liever een kant-en-klare quiz wil, kan de standaardquiz gebruiken. Die bevat 35 vragen.’

Hervormers

Eén van de quizzen (die ook in de standaardquiz is opgenomen) heeft als onderwerp “Hervormers”. Frans: ‘Uiteraard heeft dat te maken met het Reformatiejaar. Maarten Luther bracht met zijn bijbelvertaling in de volkstaal de Bijbel dicht bij mensen. Dat spreekt mij als NBG’er natuurlijk erg aan. Overigens zijn de vragen in deze categorie wel echte bijbelvragen. Dus ook zonder kennis van de kerkgeschiedenis kun je ze beantwoorden.’

Kinderquiz

Voor kinderen is er een speciale bijbelquiz: Bijbelbolleboos. Ook hiervan is vanaf deze week een nieuwe versie beschikbaar: Bijbelbolleboos-2. Deze quiz bevat twintig vragen en is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer acht jaar.

Aanvragen

Het nieuwe quizpakket is vanaf nu gratis beschikbaar en kan aangevraagd worden bij het Klantencontactcentrum van het NBG: info@bijbelgenootschap.nl.

Aanvragers krijgen een link toegestuurd waarmee ze het quizpakket kunnen downloaden. In het pakket zit ook een pauzepresentatie, waarin mensen worden uitgenodigd om het bijbelwerk van het NBG te steunen met een gift of lidmaatschap