Vrijwilligerswerk

Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap is meewerken aan een prachtige missie: de Bijbel dicht bij mensen brengen.

De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet iedereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk ingewikkeld boek.Vrijwilligers zijn nodig om de missie van het NBG te volbrengen. Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden.

Kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers

Het vrijwilligerswerk voor het NBG wordt vanuit het hoofdkantoor begeleid door twee vrijwilligerscoördinatoren. De ene is verantwoordelijk voor de ‘kerkvrijwilligers’, die vooral in hun eigen kerk en/of andere kerk(en) het NBG vertegenwoordigen. De andere vrijwilligerscoördinator is er voor de ‘talentvrijwilligers’, mensen die het NBG met hun gaven en talenten willen dienen bij een specifieke taak.