Barmhartigheid

Het is je vast niet ontgaan: bijbelse waarden als zorgdragen voor kwetsbaren, omzien naar elkaar, aandacht voor mensen hier en ver weg, kregen dit jaar veel nadruk, ook buiten de kerk.
En Jezus’ woorden uit het evangelie volgens Matteüs horen hierbij: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’ (Matteüs 25:40, NBV).

Jezus’ oproep om naar elkaar om te zien, heeft in deze tijd niets van zijn kracht verloren. Deze oproep ligt aan de basis van de zeven werken van barmhartigheid, al eeuwenlang een inspiratiebron voor christenen om zich in te zetten voor de mensen om hen heen, om te delen wat ze zelf hadden ontvangen met iedereen die dat nodig had.

Bijbelse inspiratie

Hoe zou barmhartigheid er in deze tijd kunnen uitzien? En hoe kan de Bijbel ons inspireren om hier zelf handen en voeten aan te geven? Om te groeien in naastenliefde, zorgzaamheid, wijsheid en nog veel meer? Daar willen het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap jou bij helpen. Daarom hebben we Wat deel jij? in het leven geroepen, losjes gebaseerd op de werken van barmhartigheid.


De ‘Wat deel jij’ podcast

Luister naar een korte introductie van de Wat deel jij-podcast door de NBG en VBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf:

 Deel een bijbeltekst

Bij de actie horen ook ‘tegeltjes’ met bijbelteksten die je kunt delen. Deel ze bijvoorbeeld via sociale media, of als bijlage bij een e-mail.

Download
Gelukkig de barmhartigen

‘Barmhartigheid’ – wanneer heeft u dat woord voor het laatst gebruikt? Misschien wel nooit. Toch heeft barmhartigheid de laatste maanden veel in de belangstelling gestaan, zij het onder allerlei andere namen.
Anne-Mareike Schol-Wetter schreef hier een blog over.

Lees de blogBijbelgenootschappen in coronatijd

Niet alleen in Nederland en Vlaanderen, maar wereldwijd had en heeft het coronavirus grote gevolgen. Toch ging het werk van de 151 bijbelgenootschappen door.

Lees meer