Wij zoeken een lid voor de ledenraad met juridische kennis

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap werkt eraan om de Bijbel dicht bij mensen te brengen, zodat mensen de Bijbel als bron voor hun leven kunnen ontdekken, lezen en omarmen.

Per mei 2024 ontstaat er een vacature in de ledenraad, en zoeken we een NBG-lid dat zijn of haar kennis over verenigingsrecht in Nederland wil inbrengen in onze ledenraad.

Heb je hier kennis van en heb je hart voor de Bijbel? Versterk dan de ledenraad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en draag bij aan onze missie!

Wat verwachten wij van jou?

We zoeken een nieuw lid voor de ledenraad met juridische kennis die ook de juridische kant van een vereniging met ons in de gaten wil houden. De ledenraad komt een à twee keer per jaar samen en heeft een toezichthoudende rol in de vereniging. Een enkele keer wordt een commissie gevormd om een specifiek onderwerp nader uit te lichten.

Wat bieden we jou:

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen alle leden van de vereniging en het werk dat in binnen- en buitenland gedaan wordt. We bieden je dus een interessante vrijwilligersfunctie in onze ledenraad. In de ledenraad zitten zeven mensen met allerlei achtergronden en vertegenwoordigt alle leden van onze vereniging.

Taken:

De ledenraad heeft als taak om te kijken of het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap volgens de statuten wordt uitgevoerd. Daarom bespreekt de ledenraad jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag en keurt deze goed. En als er nieuwe meerjarenplannen gemaakt worden, denkt de ledenraad mee en toetst de plannen aan de statuten. Moet er wat veranderen aan de statuten, is het ook de ledenraad die daarover beslist. Ten slotte stelt de ledenraad het bestuur van de vereniging aan dat het directe contact met de directie en het managementteam onderhoudt, de jaarrekening opstelt, en beleidsplannen vaststelt. De vergadering vinden in het Nederlands plaats.

Profiel

  • Juridische kennis, bij voorkeur ook van verenigingsrecht
  • Hart voor de Bijbel en kerkelijk betrokken
  • Lid van het NBG (of bereid zijn dat bij aantreden te worden)
  • In staat te reflecteren op het functioneren van een vereniging en een organisatie
  • In staat te werken vanuit het statutaire mandaat dat de ledenraad heeft

Meer informatie en solliciteren

Reageer voor 30 november door een korte motivatiebrief waarin je ook jezelf voorstelt te sturen naar o.v.v. Vacature Ledenraad. Wil je meer informatie? Bel dan met Margo Koopmans via 023-514 61 63.

We streven bij de samenstelling van de ledenraad naar een evenwichtige afspiegeling van onze achterban en een optimale diversiteit. Daarom nodigen wij zeker ook vrouwen, mensen uit diverse kerkgenootschappen en uit heel Nederland en Vlaanderen om op deze vacature te solliciteren. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Bekendheid geven aan deze vacature in je eigen netwerk stellen wij wel op prijs!