Werkwijze

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft zelf bijbelwetenschappers en neerlandici in dienst. Deze wetenschappelijk medewerkers komen van verschillende universiteiten, de meeste zijn gepromoveerd op een eigen specialisme.

Bij het NBG werken wetenschappers uit onder andere de volgende vakgebieden:

  • Bijbelwetenschap
  • Praktische theologie
  • Taalkunde en literatuurwetenschap
  • Kerkgeschiedenis

De NBG-experts maken deel uit van een netwerk van specialisten op hun eigen vakgebied. Zo houdt het NBG de vinger aan de pols als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op bijbelwetenschappelijk- en vertaalgebied. Lees met wie we samenwerken.

Wetenschappelijke kaders

Alle uitgaven van het NBG worden geschreven en/of gecontroleerd door onze wetenschappelijk medewerkers, die gespecialiseerd zijn in het Oude of Nieuwe Testament of in het Nederlands.

Met liefde voor de Bijbel

Alle medewerkers van het Nederlands Bijbelgenootschap doen hun werk met liefde voor de Bijbel. Ze werken altijd met respect voor de diversiteit aan opvattingen en met open oog voor de samenleving. Christenen verwoorden de zin van het leven verschillend, maar steeds is de Bijbel  voor hen de bron. Het NBG blijft dicht bij de brontekst en slaat de brug naar het nu.

Het uitgeven van bijbels en producten rond de Bijbel is een van de belangrijkste activiteiten van het NBG. De uitgaven dragen bij aan het begrip, de toegankelijkheid, de leesbaarheid van de Bijbel, maar bieden ook verdieping van de bijbelkennis en de toepasbaarheid in het dagelijks leven. We willen het expertisecentrum zijn op het gebied van de Bijbel. Daarbij weerspiegelt ons uitgavenpalet de typen uitgaven die bijbellezers willen en verwachten.

Hoe maken we een bijbelvertaling?

Bijbelvertalingen worden gemaakt vanuit de brontekst door brontekstkenners en doeltaalkenners. Zo waarborgen we de kwaliteit van de vertalingen. Bij een nieuw vertaalproject zetten we eerst de uitgangspunten en de vertaalstrategie op papier. Het vertalen gaat vervolgens in twee stappen. Eerst moet uitgezocht worden wat de tekst betekent. Voor sommige teksten is dat betrekkelijk eenvoudig, voor andere is veel studie nodig. De tweede stap bij het vertalen is zoeken naar de beste formulering. Het Nederlands moet de brontekst recht doen en duidelijk maken wat de tekst wil zeggen, in een stijl en taal die aansluit bij de doelstelling van de vertaling.

Externe meelezers

De vertalers werkten altijd in koppels van een bijbelwetenschapper en een neerlandicus. Vertalingen worden voor commentaar voorgelegd aan collegavertalers, en aan externe lezers. Wie dat zijn, is afhankelijk van de doelstelling van de vertaling. In het NBV-project speelden bijvoorbeeld supervisoren uit verschillende kerken een rol en een brede groep literatoren, bij het BGT-project de Stichting Makkelijk Lezen en diverse meeleesgroepen.

Video over de werkwijze bij de Bijbel in Gewone Taal