Blog

Wat je wilt weten voordat je The Passion gaat kijken

Kijkt u straks ook weer naar The Passion? Alleen thuis, in de kerk met een groep, of juist op het plein in Leeuwarden? Ontdek meer over dit belangrijke verhaal in de Bijbel. 10 vragen & antwoorden over de hoofdpersonen en belangrijkste gebeurtenissen.

Het NBG beantwoordt tijdens The Passion al uw bijbelvragen. Stel uw vraag donderdag 13 april via Twitter aan @NBG_Bijbel met #bijbelvraag.

 1. Wie was Jezus?

Jezus is volgens de Bijbel de redder van mensen. Hij is Gods zoon, de messias die door God gestuurd is. Zijn naam betekent ‘de Heer redt’.

Jezus wordt geboren in Betlehem en groeit op in Nazaret, in Galilea. Als Jezus ongeveer 30 jaar oud is, laat hij zich door Johannes de Doper dopen in de Jordaan. Daarna trekt hij zo’n twee of drie jaar rond in Israël. Hij verzamelt een groep leerlingen, geeft mensen uitleg over Gods nieuwe wereld en geneest mensen. Door Jezus’ woorden en daden ontdekken mensen dat hij bijzonder is (Marcus 1:21-28).

Uiteindelijk wordt Jezus door de Romeinen gekruisigd. Maar op de derde dag staat hij weer op. Zo heeft hij de dood overwonnen. Lees hier meer over de betekenis van Jezus’ dood.

 1. Wie was Maria?

Maria is de moeder van Jezus. Wat haar naam betekent, weten we niet precies. Misschien betekent Maria ‘geliefde’, of ‘sterke zee’.

Maria is op verschillende momenten aanwezig als Jezus rondtrekt. Bijvoorbeeld op de bruiloft in Kana, waar Jezus water in wijn verandert (Johannes 2:1-12). Johannes vertelt ook dat Maria erbij is als Jezus aan het kruis hangt (Johannes 19:25-27). Jezus vraagt dan aan de leerling van wie hij veel houdt om voor zijn moeder te zorgen.

Ook de andere evangelisten vertellen dat Maria aanwezig is bij Jezus’ kruisiging en begrafenis, en na zijn opstanding.

De laatste keer dat Maria in de Bijbel wordt genoemd, is in Handelingen 1:14. Daar wacht zij samen met andere volgelingen van Jezus op de komst van de heilige Geest. Wil je nog meer weten? Lees dan deze blog.

 1. Wie is Judas?

In de Bijbel staat niet veel over hem. Hij wordt in ieder geval gewoon tot de twaalf leerlingen van Jezus gerekend. Hij hoorde er dus helemaal bij. Tot hij hielp om Jezus gevangen te laten nemen. In The Passion wordt vooral de nadruk gelegd op het feit dat hij teleurgesteld was in Jezus. Wil je meer weten? Lees dan deze blog.

 1. Wie was Petrus?

Een van de bekendste leerlingen van Jezus. Hij was enthousiast, maar soms ook bang. Zijn naam betekent ‘rots’. In deze blog lees je meer over hem.

 1. Waarom moest Jezus dood?

In de Bijbel vind je een aantal redenen:

 • Het was Gods plan. Zo konden mensen gered worden. (Romeinen 5:6-11)
 • Door Jezus’ dood zijn onze zonden vergeven. (1 Korintiërs 15:3-4)
 • De leiders van het volk waren bang voor Jezus en zijn boodschap, bijvoorbeeld over Gods nieuwe wereld. (Marcus 14:1-2)
 • De Romeinen waren bang voor een opstand. Kruisiging was een Romeinse straf. (Johannes 11:47-48)

In deze blog lees je meer over de betekenis van Jezus’ dood.

 1. Waarom heet Goede vrijdag ‘goed’?

De naam ‘Goede Vrijdag’ staat niet in de Bijbel, maar komt uit de kerk. De naam komt van de ‘Goede Week’. Deze week wordt soms ook wel de ‘Stille Week’ of de ‘Heilige Week’ genoemd. Ook in het Frans of Engels doen mensen hetzelfde. Volgens sommige mensen wordt de dag ook ‘goed’ genoemd omdat de dood van Jezus goed is voor de wereld. Andere mensen denken dat het een versimpeling is van ‘Gods Vrijdag’. Dit is zeker onjuist.

 1. Waarom staat Jezus op uit de dood?

Door de opstanding maakt God duidelijk dat Jezus helemaal bij hem hoort. Het geloof dat Jezus door God opgewekt is uit de dood, sluit dus aan bij het joodse geloof dat God de macht heeft over leven en dood. Door Jezus op te wekken uit de dood, onderstreept God het belang van het optreden en het leven van Jezus. En de opstanding is de inspiratie voor de eerste christenen om door te gaan met het verkondigen van de boodschap van Jezus.

 1. Waarom zei Jezus ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten?’

Dit is een citaat uit Psalm 22:2. Het klinkt als een vertwijfelde uitroep van Jezus. Maar het kan ook zijn dat Matteüs dit vers als titel gebruikt en bedoelt dat Jezus de hele psalm opzei. De Psalm zou dan op Jezus zelf kunnen slaan. Lees de hele psalm eens en let op het slot.

 1. Waar staan het brood en de wijn voor die Jezus eet en drinkt met zijn discipelen?

Brood en wijn staan voor Jezus’ lichaam en bloed. Beide zijn symbool voor zijn leven, dat hij aan het kruis opgeeft. Jezus roept zijn leerlingen op om de maaltijd in zijn naam te blijven vieren. Zo is het een vooruitblik op Gods nieuwe wereld, waarin Jezus de maaltijd zal gebruiken met de mensen die in hem geloven (Marcus 14:22-26).

 1. Waarom doet het NBG mee met The Passion?

We vinden dat The Passion een mooie manier is om de Bijbel dichtbij te brengen. Mensen ervaren dat de Bijbel voor ons allemaal is. We willen The Passion koesteren als dé nationale Paaspreek in modern media-format. Een kwart van de Nederlanders, christelijk en niet christelijk, is tegelijk met het verhaal van God en mens bezig. Lees meer.

Het NBG beantwoordt tijdens The Passion al uw bijbelvragen. Stel uw vraag donderdag 13 april via Twitter aan @NBG_Bijbel met #bijbelvraag.