Bijbel in Gewone Taal

Wij vinden dat iedereen in Nederland de Bijbel moet kunnen lezen. Daarom werkt het Bijbelgenootschap op dit moment aan een Bijbel in Gewone Taal.

Wat is de Bijbel?

De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Het woord Bijbel komt van het Griekse woord biblia, dat ‘boeken’ betekent. De Bijbel bestaat uit een reeks boeken van verschillende lengte en stijl in verhalende vorm, in proza en poëzie.

De Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is gepubliceerd in 2004. Het is een nieuwe vertaling van de Bijbel in hedendaags en natuurlijk Nederlands.

Met Andere Woorden

Met Andere Woorden is het kwartaalblad over bijbelvertalen van het Nederlands Bijbelgenootschap. Bekijk het tijdschrift of neem meteen een gratis abonnement!

Alles over de Bijbel

AllesOverDeBijbel.nl biedt toegang tot diverse sites en webpagina’s over de Bijbel.