Missie

Van de NBV tot een eerste bijbelvertaling voor Angola. En van debijbel.nl tot Bijbel Basics en de app Mijn Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij.

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Onze missie dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Daarvoor hebben we twee hoofddoelstellingen:

  • Alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen en omarmen.
  • Ieder kind heeft de kans om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven voor het 15e levensjaar.

Voor Nederland en Vlaanderen werken we bijvoorbeeld aan de website debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en we maken allerlei uitgaven bij de Bijbel. En we ontwikkelen bijvoorbeeld de kinderdienstmethode Bijbel Basics, waar duizenden kinderen op zondag gebruik van maken. Zo ervaren ook nieuwe generaties de rijkdom van de Bijbel.

En ook wereldwijd helpen we mee aan vertalingen of bijbelproducten. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die de Bijbel niet zelf kunnen lezen. ˙Bijvoorbeeld omdat ze analfabeet of blind zijn, omdat er nog geen vertaling in hun moedertaal is, of omdat ze geen bijbel kunnen betalen. Samen met 150 andere bijbelgenootschappen vertalen en verspreiden we de Bijbel waar dat het meest nodig is.

Want wij geloven dat de Bijbel er is voor iedereen.

Lees meer over onze projecten op onze projectenpagina.