Veelgestelde vragen

1. Algemeen

2. Projecten

 • In hoeveel talen is de Bijbel beschikbaar?
  • De hele Bijbel is beschikbaar in 719 talen, gesproken door 5.8 miljard mensen.
  • In 1.593 talen bestaat er alleen een Nieuwe testament
  • In 1.212 bestaan alleen Bijbelgedeelten of losse verhalen

  Dus in totaal hebben 7.1 miljard mensen toegang tot een gedeelte van de Bijbel in hun moedertaal.

 • In hoeveel talen is er nog geen Bijbel?

  Er zijn ongeveer 7400 gesproken talen op de wereld. In meer dan de helft van alle talen in de wereld is er nog geen Bijbel beschikbaar.

  Per continent kun je zeggen dat dit geldt voor:

  • Oceanië:                                           390 talen                  voor 391.000 mensen
  • Afrika:                                               578 talen                  voor 16.535.000 mensen
  • Noord- & Zuid-Amerika:              115 talen                   voor 1.566.000 mensen
  • Azië:                                                  698 talen                  voor 122.622.000 mensen
  • Europa:                                              57 talen                   voor 1.152.000 mensen

   

 • In welke landen werkt het NBG?

  De lengte per project is afhankelijk van het soort project en het plan van het Bijbelgenootschap zelf dat het project opstelt. Maar in het algemeen kun je zeggen dat vertalingen meestal jaren duren. In bijvoorbeeld Angola zijn er eind dit jaar twee vertalingen klaar, en die hebben beide 24 jaar geduurd.

  Het NBG werkt op dit moment in 58 landen, waaronder Angola, Argentinië, Oekraïne, Portugal, Guyana, Sri Lanka en Venezuela.

  Wil je meer weten en ons steunen? Ontdek onze projecten!

 • Wat doen jullie voor werk?

  Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil ervoor zorgen dat mensen in Nederland, Vlaanderen en wereldwijd toegang hebben tot goede, betrouwbare vertalingen en Bijbels. Hiervoor kijken we waar er behoefte aan is: denk aan een vertaling die nog niet beschikbaar is in een bepaalde taal, een nieuw leesplan, of een audioversie.

  Ontdek al onze projecten op onze website.

3. Bijbels

 • Hebben jullie ook goedkope Bijbels?

  Je kunt de Bijbel altijd gratis lezen op debijbel.nl en in de app Mijn Bijbel. En in onze webshop kun je verschillende goedkope Bijbeluitgaven vinden.

 • Hoe oud is de Bijbel?

  De boeken van de Bijbel zijn geschreven door verschillende schrijvers, verdeeld over een tijd van misschien wel 1000 jaar. Wil je meer weten? Check dan debijbel.nl voor een schat aan informatie!

 • Wat is de Bijbel?

  Een bekend boek en een heilig boek

  De Bijbel is een van de meest gelezen boeken op de wereld. Het is voor veel mensen een bron van inspiratie. Voor joden en christenen is de Bijbel niet alleen een bron van inspiratie, maar ook een heilig boek. Ze lezen de Bijbel als een boek dat betekenis aan hun leven geeft.

  Ontdek meer op debijbel.nl!

4. Bijbel Basics

5. debijbel.nl

6. Bijbelzondag

 • Hoe lang vieren we al Bijbelzondag?

  Als Bijbelgenootschap organiseren wij al zo’n 50 jaar Bijbelzondag. In het begin deden we dat in januari, maar vanwege de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbelzondag in 2004 verplaatst naar de laatste zondag van oktober. Sindsdien krijgen wij echter regelmatig het bericht van kerken dat oktober geen handige maand is vanwege het aantal themazondagen, de herfstvakantie en de toenemende populariteit van Reformatiezondag. Daarom vieren we vanaf 2023 Bijbelzondag weer in januari.

 • Waarom is Bijbelzondag verplaatst naar januari?

  Daar zijn twee redenen voor. Allereerst vierden we Bijbelzondag in het begin ook in januari. Daarnaast bestaat sinds een aantal jaar ook de Zondag van Gods Woord op de derde zondag in het kerkelijke jaar. Deze zondag is ingesteld door paus Franciscus. Dit is een mooie gelegenheid om Bijbelzondag meer oecumenisch vierbaar te maken. Zo hebben alle kerken de kans om Bijbelzondag eind januari te vieren, van Protestants tot Rooms-Katholiek. In 2024 vieren we Bijbelzondag op 28 januari.

 • Waarom vieren we Bijbelzondag?

  ‘Het is toch elke zondag Bijbelzondag?’ Dit horen we vaak! En toch denken we dat het goed is om samen met kerken in Nederland en Vlaanderen ieder jaar extra stil te staan bij de Bijbel. Om mensen te helpen de Bijbel open te doen, en te ontdekken dat de Bijbel nog steeds een relevant boek is! En om te vieren hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in vrijheid kunnen lezen.

Bijbelvertalen

 • In hoeveel talen is de Bijbel nog niet vertaald? 

  In ruim 3.800 van de circa 7.400 talen in de wereld is nog geen Bijbelgedeelte vertaald. 

 • In welke landen vertalen jullie de Bijbel? 

  Van de circa 312 lopende wereldwijde vertaalprojecten van de United Bible Societies steunde het NBG er in 2021 38. Het ging onder meer om projecten op de Filipijnen en Aruba, in Laos, Gabon, Ghana, Guatemala, Indonesië en Mexico. 

 • Waarom bestaan er zoveel verschillende Bijbelvertalingen? 

  De Bijbel is een heel belangrijk boek voor heel veel mensen. Daarom wordt de Bijbel steeds opnieuw vertaald. Want taal verandert, waardoor er bijvoorbeeld woorden in een vertaling gebruikt worden die niet goed meer begrepen worden. En de Bijbel in Gewone Taal werd bijvoorbeeld gemaakt omdat alle bestaande vertalingen voor veel mensen te ingewikkeld waren om te lezen. En soms worden er ook nog nieuwe dingen ontdekt over de bronteksten die ervoor zorgen dat er nieuwe dingen in een vertaling terecht komen. 

 • Wat is de oudste Bijbelvertaling?

  Rond het begin van de jaartelling bestonden er al Griekse en Aramese vertalingen van de meeste boeken van het Oude Testament. De eerste Bijbel die in Nederland werd gedrukt, was de Delftse Bijbel uit 1477, maar dit was alleen het Oude Testament, en dan zonder de Psalmen. De eerste complete Bijbelvertaling in het Nederlands verscheen in 1526 in Antwerpen, en staat bekend als de Liesveltbijbel. Een van de bekendste is de Statenvertaling, die werd in het jaar 1637 aangeboden aan de opdrachtgever: de Staten-Generaal.  

 • Welke Bijbelvertaling moet ik kiezen? 

  De keuze voor een bepaalde Bijbelvertaling is persoonlijk. Wil je graag een die in de kerk gebruikt wordt? Dan kun je kiezen voor de NBV21 of bijvoorbeeld de Statenvertaling of HSV. Wil je er een in een taal die je direct begrijpt, dan is de Bijbel in Gewone Taal heel geschikt? Of wil je liever een met extra uitleg? Kijk dan eens naar een Studiebijbel. Weet je niet waar je moet beginnen? Op debijbel.nl kun je de verschillende vertalingen naast elkaar openen en zo met elkaar vergelijken! 

 • Welke Bijbelvertalingen zijn er in Nederland en Vlaanderen? 

  In Nederland en Vlaanderen zijn er veel verschillende Bijbelvertalingen. De bekendste zijn de NBV21, de Bijbel in Gewone Taal (BGT), De NBG Bijbel van 1951 (NBG-51), de Groot Nieuws Bijbel, de Willibrord vertaling, de Statenvertaling uit 1637, de Herziene Statenvertaling (HSV), Het Boek en De Naardense Bijbel. 

Bijbelzondag 2023

 • Bijbelzondag valt samen met de Week van gebed. Waarom is dat?

  We hebben gekozen voor 22 januari omdat dan ook de Zondag van Gods Woord gevierd wordt. Tijdens de Week van Gebed bidden we om eenheid, en dat sluit ons inziens prachtig aan bij het vieren van Bijbelzondag. Maar uiteraard kan Bijbelzondag ook op een andere zondag gevierd worden.

 • Moet ik Bijbelzondag op 22 januari vieren?

  Uiteraard kun je op elke zondag Bijbelzondag vieren! Het materiaal heeft geen vaste datum. Alleen de keuze voor Psalm 139 hangt wel samen met de Bijbelteksten die op 22 januari op het oecumenisch leesrooster staan. Maar al het materiaal is ook nog te downloaden en gebruiken voor of na 22 januari.

 • Waar kunnen mijn gemeenteleden de test doen?

  Je vindt de test ook direct via deze link.

 • Wat is het thema van Bijbelzondag 2023?

  Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: ‘Over jou staat geschreven’. Een van de teksten daarbij is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die zondag uit het oecumenisch leesrooster, dat gevolgd wordt in veel kerken. De dichter laat zich met verwondering uit over de nabijheid en de zorg van God.

  We kiezen ervoor om de relevantie van de Bijbel voor het eigen leven te benadrukken. Met het thema ‘Over jou staat geschreven’ hopen we veel mensen te inspireren de Bijbel weer eens open te doen zodat zij kunnen ontdekken dat de Bijbel ook anno 2023 nog zeggingskracht heeft voor ons leven.

 • Wat kan ik allemaal doen met Bijbelzondag?

  Op Bijbelzondag kun  je verschillende dingen doen die aansluiten bij het thema ‘Over jou staat geschreven’.

  De materialen voor Bijbelzondag bestaan dit jaar uit een preekschets, een Bijbelstudie, een filmpje voor in de kerkdienst, en een test op welk Bijbelse personage je lijkt. Na kerst is er ook kindermateriaal beschikbaar. Alles is te downloaden via deze pagina.

  Ook kan er weer gecollecteerd worden voor een Bijbelproject. Dit jaar is dat voor Braillebijbels in Sri Lanka. Hier is een PowerPoint voor gemaakt die hier te vinden is.

   

FAQ categorie

 • Ik heb het 40dagenboekje nog niet ontvangen

  Je kunt je boekje op 20 of 21 februari thuis verwachten.

 • Ik wil het boekje aanvragen voor: een groep, mijn kerk, mensen zonder internet…

  Het NBG biedt het boekje kosteloos aan. Het is helaas niet mogelijk meerdere boekjes op te sturen, ook niet als ervoor betaald wordt. Het apart versturen kan niet binnen de afspraken die we gemaakt hebben om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom willen we je vragen om aan je groep/kerk door te geven dat iedereen zelf een gratis exemplaar kan aanvragen. En misschien kun je, als iemand geen internet heeft, aan deze persoon vragen of je de aanvraag op zijn/haar naam mag indienen. 

 • Wanneer begint de veertigdagentijd?

  In 2023 begint de 40dagentijd op woensdag 22 februari, en hij duurt tot en met 6 april. Daarna is het Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. In 2024 begint de 40dagentijd op woensdag 14 februari, en duurt hij tot en met 28 maart.