Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Hier vind je de meest gestelde vragen! Staat je vraag er toch niet bij? Neem dan contact met ons op.

Vraag & antwoord

1. Algemeen

2. Projecten

 • In hoeveel talen is de Bijbel beschikbaar?
  • De hele Bijbel is beschikbaar in 733 talen, gesproken door 7.2 miljard mensen.
  • In 1.622 talen bestaat er alleen een Nieuwe testament
  • In 1.255 bestaan alleen Bijbelgedeelten of losse verhalen

  Dus in totaal hebben 7.4 miljard mensen toegang tot een gedeelte van de Bijbel in hun moedertaal.

 • In hoeveel talen is er nog geen Bijbel?

  Er zijn ongeveer 7400 gesproken talen op de wereld. In meer dan de helft van alle talen in de wereld is er nog geen Bijbel beschikbaar.

  Per continent kun je zeggen dat dit geldt voor:

  • Oceanië:                                           390 talen                  voor 391.000 mensen
  • Afrika:                                               578 talen                  voor 16.535.000 mensen
  • Noord- & Zuid-Amerika:              115 talen                   voor 1.566.000 mensen
  • Azië:                                                  698 talen                  voor 122.622.000 mensen
  • Europa:                                              57 talen                   voor 1.152.000 mensen

   

 • In welke landen werkt het NBG?

  De lengte per project is afhankelijk van het soort project en het plan van het Bijbelgenootschap zelf dat het project opstelt. Maar in het algemeen kun je zeggen dat vertalingen meestal jaren duren. In bijvoorbeeld Angola zijn er eind dit jaar twee vertalingen klaar, en die hebben beide 24 jaar geduurd.

  Het NBG werkt op dit moment in 58 landen, waaronder Angola, Argentinië, Oekraïne, Portugal, Guyana, Sri Lanka en Venezuela.

  Wil je meer weten en ons steunen? Ontdek onze projecten!

 • Wat doen jullie voor werk?

  Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil ervoor zorgen dat mensen in Nederland, Vlaanderen en wereldwijd toegang hebben tot goede, betrouwbare vertalingen en Bijbels. Hiervoor kijken we waar er behoefte aan is: denk aan een vertaling die nog niet beschikbaar is in een bepaalde taal, een nieuw leesplan, of een audioversie.

  Ontdek al onze projecten op onze website.

3. Bijbels

 • Hebben jullie ook goedkope Bijbels?

  Je kunt de Bijbel altijd gratis lezen op debijbel.nl en in de app Mijn Bijbel. En in onze webshop kun je verschillende goedkope Bijbeluitgaven vinden.

 • Hoe oud is de Bijbel?

  De boeken van de Bijbel zijn geschreven door verschillende schrijvers, verdeeld over een tijd van misschien wel 1000 jaar. Wil je meer weten? Check dan debijbel.nl voor een schat aan informatie!

 • Wat is de Bijbel?

  Een bekend boek en een heilig boek

  De Bijbel is een van de meest gelezen boeken op de wereld. Het is voor veel mensen een bron van inspiratie. Voor joden en christenen is de Bijbel niet alleen een bron van inspiratie, maar ook een heilig boek. Ze lezen de Bijbel als een boek dat betekenis aan hun leven geeft.

  Ontdek meer op debijbel.nl!

4. Bijbel Basics

5. debijbel.nl

6. Bijbelzondag

 • Bijbelzondag valt samen met de Week van gebed. Waarom is dat?

  We hebben gekozen voor 28 januari omdat dan ook de Zondag van Gods Woord gevierd wordt. Dat is ook de laatste zondag van de Week van Gebed. In die week bidden we om eenheid en dat sluit ons inziens prachtig aan bij het vieren van Bijbelzondag. Maar uiteraard kan Bijbelzondag ook op een andere zondag gevierd worden.

 • Hoe lang vieren we al Bijbelzondag?

  Als Bijbelgenootschap organiseren wij al zo’n 50 jaar Bijbelzondag. In het begin deden we dat in januari, maar vanwege de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbelzondag in 2004 verplaatst naar de laatste zondag van oktober. Sindsdien krijgen wij echter regelmatig het bericht van kerken dat oktober geen handige maand is vanwege het aantal themazondagen, de herfstvakantie en de toenemende populariteit van Reformatiezondag. Daarom vieren we vanaf 2023 Bijbelzondag weer in januari.

 • Moet ik Bijbelzondag op 28 januari vieren?

  Uiteraard kun je op elke zondag Bijbelzondag vieren! Het materiaal heeft geen vaste datum en is ook nog te downloaden en gebruiken voor of na 28 januari.

 • Waarom is Bijbelzondag verplaatst naar januari?

  Daar zijn twee redenen voor. Allereerst vierden we Bijbelzondag in het begin ook in januari. Daarnaast bestaat sinds een aantal jaar ook de Zondag van Gods Woord op de derde zondag in het kerkelijke jaar. Deze zondag is ingesteld door paus Franciscus. Dit is een mooie gelegenheid om Bijbelzondag meer oecumenisch vierbaar te maken. Zo hebben alle kerken de kans om Bijbelzondag eind januari te vieren, van Protestants tot Rooms-Katholiek. In 2024 vieren we Bijbelzondag op 28 januari.

 • Waarom vieren we Bijbelzondag?

  ‘Het is toch elke zondag Bijbelzondag?’ Dit horen we vaak! En toch denken we dat het goed is om samen met kerken in Nederland en Vlaanderen ieder jaar extra stil te staan bij de Bijbel. Om mensen te helpen de Bijbel open te doen, en te ontdekken dat de Bijbel nog steeds een relevant boek is! En om te vieren hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in vrijheid kunnen lezen.

 • Wat is het thema van Bijbelzondag 2024?

  Het thema voor Bijbelzondag 2024 is: ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat’ (Psalm 113:3, NBV21). Met dit thema staan we erbij stil dat over de hele wereld mensen Gods naam loven. Van waar de zon opkomt tot waar zij weer ondergaat, zijn er mensen die de Bijbel lezen en zich willen laten inspireren door Gods Woord. Via de Bijbel staan we met hen in verbinding. Daar willen we op Bijbelzondag op 28 januari 2024 mee aan de slag.

 • Wat kan ik allemaal doen met Bijbelzondag?

  Op Bijbelzondag kun  je verschillende dingen doen die aansluiten bij het thema ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat’. Zodra de materiaal beschikbaar zijn, vind je dat op onze website.

Advent

 • Waarom duurt advent 4 weken?

  Advent is geen Bijbels feest. Er staan dan ook nergens in de Bijbelverhalen of regels over deze periode. Vanaf wanneer mensen advent vieren, weten we ook niet precies. Net als waarom het vier weken duurt. Er zijn trouwens ook kerken of gebieden waar de adventsperiode zes weken duurt, bijvoorbeeld in het aartsbisdom Milaan of veertig dagen, bijvoorbeeld in de Ethiopische en Eritrese Orthodoxe kerken.

 • Wanneer begint advent?

  De periode van advent bevat altijd vier zondagen. Dat betekent dat je altijd moet terugrekenen vanaf de laatste zondag voor kerst. Dus als kerst valt op maandag 25 december, is vierde advent zondag 24 december en is eerste advent dus op zondag 3 december. Dat is het geval in 2023. Maar als 25 december ook op een zondag is, begint advent al op 27 november. Dat zal bijvoorbeeld zo zijn in 2033.

 • Wat betekent advent?

  Het woord ‘advent’, komt van het Latijnse woord ‘adventus’. Dat betekent ‘komst’. Advent is de periode waarin mensen zich voorbereiden op de komst van Jezus, op zijn geboorte dus.

 • Wat vieren we met advent?

  Met advent bereiden mensen zich voor op de geboorte van Jezus. Het voorbereiden op een belangrijk feest, herken je misschien ook van de veertigdagentijd. 

  Elke zondag heeft in de kerk ook een naam. De eerste zondag heet Levavi, dat betekent: het opheffen (van je ziel tot God) ofwel verlangen. Dit komt uit Psalm 25:1, waar staat: ‘Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit.’  

  De tweede zondag heet Populus Sion: ‘Het volk Sion’. Dit komt uit Jesaja 30:19 en 30:30 en Psalm 80:2. In deze teksten gaat het over God die zal komen om zijn volk te redden. 

  De derde zondag heet Gaudete: ‘Wees verheugd’. Dit komt uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 4:4, waar Paulus zijn lezers oproept om altijd blij te zijn: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ En ‘De Heer is dichtbij!’ (vers 5) 

  De vierde en laatste zondag heet Rogate: ‘Dauwt’ of ‘regent’. Dat is afgeleid uit Jesaja 45:8, waar staat: ‘Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken.’

 • Welke tradities horen bij advent?

  Er zijn verschillende tradities die je ziet rondom advent. Allereerst steken veel mensen elke week een extra kaars aan, zowel in de kerk als thuis. Die kaarsen staan dan vaak in een krans met groen. 

  Daarnaast zie je in veel kerken de kleur paars. Alleen op de derde zondag wordt soms de kleur roze gebruikt. Dat is omdat dan de kleur wit die bij Kerst hoort al een beetje ‘doorbreekt’.  

  En steeds meer mensen maken thuis gebruik van een adventskalender. Dat kan een soort dagboekje zijn, met een overweging of Bijbeltekst.   

  En wist je dat advent oorspronkelijk een vastentijd is?

Bijbelvertalen

 • In hoeveel talen is de Bijbel nog niet vertaald? 

  In ruim 3.700 van de circa 7.400 talen in de wereld is nog geen Bijbelgedeelte vertaald. 

 • In welke landen vertalen jullie de Bijbel? 

  Van de circa 312 lopende wereldwijde vertaalprojecten van de United Bible Societies steunde het NBG er in 2022 81. Het betrof onder meer projecten in China, de Filippijnen, Gabon, Guyana, Indonesië, Kameroen, Ghana, Mexico, Mozambique, Noord-Afrika en Suriname. Op de Filippijnen kwam in 2022 het Nieuwe Testament in het Viracnon gereed, met steun van het NBG. 

 • Waarom bestaan er zoveel verschillende Bijbelvertalingen? 

  De Bijbel is een heel belangrijk boek voor heel veel mensen. Daarom wordt de Bijbel steeds opnieuw vertaald. Want taal verandert, waardoor er bijvoorbeeld woorden in een vertaling gebruikt worden die niet goed meer begrepen worden. En de Bijbel in Gewone Taal werd bijvoorbeeld gemaakt omdat alle bestaande vertalingen voor veel mensen te ingewikkeld waren om te lezen. En soms worden er ook nog nieuwe dingen ontdekt over de bronteksten die ervoor zorgen dat er nieuwe dingen in een vertaling terecht komen. 

 • Wat is de oudste Bijbelvertaling?

  Rond het begin van de jaartelling bestonden er al Griekse en Aramese vertalingen van de meeste boeken van het Oude Testament. De eerste Bijbel die in Nederland werd gedrukt, was de Delftse Bijbel uit 1477, maar dit was alleen het Oude Testament, en dan zonder de Psalmen. De eerste complete Bijbelvertaling in het Nederlands verscheen in 1526 in Antwerpen, en staat bekend als de Liesveltbijbel. Een van de bekendste is de Statenvertaling, die werd in het jaar 1637 aangeboden aan de opdrachtgever: de Staten-Generaal.  

 • Welke Bijbelvertaling moet ik kiezen? 

  De keuze voor een bepaalde Bijbelvertaling is persoonlijk. Wil je graag een die in de kerk gebruikt wordt? Dan kun je kiezen voor de NBV21 of bijvoorbeeld de Statenvertaling of HSV. Wil je er een in een taal die je direct begrijpt, dan is de Bijbel in Gewone Taal heel geschikt? Of wil je liever een met extra uitleg? Kijk dan eens naar een Studiebijbel. Weet je niet waar je moet beginnen? Op debijbel.nl kun je de verschillende vertalingen naast elkaar openen en zo met elkaar vergelijken! 

 • Welke Bijbelvertalingen zijn er in Nederland en Vlaanderen? 

  In Nederland en Vlaanderen zijn er veel verschillende Bijbelvertalingen. De bekendste zijn de NBV21, de Bijbel in Gewone Taal (BGT), De NBG Bijbel van 1951 (NBG-51), de Groot Nieuws Bijbel, de Willibrord vertaling, de Statenvertaling uit 1637, de Herziene Statenvertaling (HSV), Het Boek en De Naardense Bijbel. 

FAQ categorie

 • Ik heb het 40dagenboekje nog niet ontvangen

  Je kunt je boekje op 20 of 21 februari thuis verwachten.

 • Ik wil het boekje aanvragen voor: een groep, mijn kerk, mensen zonder internet…

  Het NBG biedt het boekje kosteloos aan. Het is helaas niet mogelijk meerdere boekjes op te sturen, ook niet als ervoor betaald wordt. Het apart versturen kan niet binnen de afspraken die we gemaakt hebben om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom willen we je vragen om aan je groep/kerk door te geven dat iedereen zelf een gratis exemplaar kan aanvragen. En misschien kun je, als iemand geen internet heeft, aan deze persoon vragen of je de aanvraag op zijn/haar naam mag indienen. 

 • Wanneer begint de veertigdagentijd?

  In 2023 begint de 40dagentijd op woensdag 22 februari, en hij duurt tot en met 6 april. Daarna is het Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. In 2024 begint de 40dagentijd op woensdag 14 februari, en duurt hij tot en met 28 maart.