Nalaten aan het NBG

Wilt u iets bijzonders nalaten? Ook als u er niet meer bent, kunt u helpen om de Bijbel te verspreiden waar dat wereldwijd nodig is. Met een nalatenschap aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap geeft u de Bijbel door aan de volgende generaties.

U zorgt zo dat meer mensen de Bijbel kunnen lezen in hun eigen taal en de Bijbel kunnen ontdekken als relevante bron voor hun leven.

Nienke van Kuiken laat na aan het wereldwijde Bijbelwerk

‘Niets is zo uniek en blijvend als het Woord van God’

‘Alle eer aan de Heer.’ Die woorden staan centraal in het leven van Nienke van Kuiken. Een bescheiden vrouw, die begint te stralen als ze vertelt over wat de Bijbel voor haar leven betekent. ‘Ik gun iedereen de boodschap van de Bijbel, daarom staat het NBG in mijn testament.’

Hoe kunt u nalaten aan het NBG?

Om na te laten aan het NBG heeft u een testament nodig. U kunt het NBG tot erfgenaam (of mede-erfgenaam) benoemen, of het NBG een legaat geven.

Het NBG als erfgenaam 

Als u het NBG tot erfgenaam (of mede-erfgenaam) benoemt, dan krijgt het NBG een bepaald deel van uw nalatenschap én is mede verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap.

Een legaat voor het NBG 

U heeft ook de mogelijkheid om het NBG via uw testament een legaat te geven. Zo’n legaat kan bestaan uit een vast geldbedrag of bepaalde goederen. De afwikkeling van uw nalatenschap gaat dan verder buiten het NBG om. 

Het NBG als executeur 

Bij de afwikkeling van een nalatenschap speelt de executeur (vroeger de ‘executeur testamentair’ een belangrijke rol: hij of zij zorgt voor het betalen van de rekeningen, het afbetalen van schulden, de verkoop van een woning, de belastingaangiften, enz.) In het bijzondere geval dat u het NBG tot uw enige erfgenaam benoemd, kunnen wij ook voor u als executeur optreden. Het is wel belangrijk dat u die mogelijkheid vooraf met ons bespreekt, zodat de wederzijdse verwachtingen kunnen worden waargemaakt.

Gegevens voor de notaris

Als u het NBG in uw testament wilt opnemen dan zijn de volgende gegevens voor uw notaris van belang:

  • Statutaire naam: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) 
  • De rechtsvorm van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
  • Adres: Zijlweg 198, 2015 CK HAARLEM 
  • RSIN-nummer: 003609406
foto Bijbelvertalen Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen heeft of dat u aanvullende informatie wenst. U bent van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen. Ook heeft het NBG een brochure ontwikkeld: ‘Een gift van blijvende betekenis?’ Daarin leggen we verder uit wat nalaten aan het NBG voor u betekent. Via onderstaande knop kunt u de gratis brochure zowel digitaal als per post ontvangen.

Onze beschermheer Koning Willem-Alexander

We zijn vereerd dat Koning Willem-Alexander sinds 30 april 2013 beschermheer is van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Deze band met het Koninklijk Huis bestaat al sinds 1815.

Koning Willem-Alexander neemt het eerste exemplaar van de NBV21 in ontvangst

Het NBG is vrijgesteld van erfbelasting

Wist u overigens dat goede doelen, zoals het NBG, vrijgesteld zijn van het betalen van erfbelasting? Dit betekent dat alles wat u nalaat aan het NBG ten gunste van onze missie komt. Dat is toch een fijne gedachte? Het NBG heeft hiervoor een erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Paul Abspoel

Relatiebeheerder Bijzondere Giften

Heeft u een specifieke vraag over nalaten aan het NBG? Heeft u vragen over het opnemen van het NBG in uw testament, of over het NBG als executeur? We nemen graag de tijd om hierover geheel vrijblijvend met u van gedachten te wisselen en met u over uw wensen te praten.

Neem dan contact op met Paul Abspoel.

Het NBG gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring.