Nalaten aan het NBG

Wilt u iets bijzonders nalaten? Ook als u er niet meer bent, kunt u helpen om de Bijbel te verspreiden waar dat wereldwijd nodig is. Met een nalatenschap aan het NBG zorgt u ervoor dat meer mensen de Bijbel kunnen lezen in hun eigen taal en de Bijbel kunnen ontdekken als relevante bron voor hun leven.

Nienke van Kuiken laat na aan het wereldwijde Bijbelwerk

‘Niets is zo uniek en blijvend als het Woord van God’

‘Alle eer aan de Heer.’ Die woorden staan centraal in het leven van Nienke van Kuiken. Een bescheiden vrouw, die begint te stralen als ze vertelt over wat de Bijbel voor haar leven betekent. ‘Ik gun iedereen de boodschap van de Bijbel, daarom staat het NBG in mijn testament.’

Hoe kunt u nalaten aan het NBG?

Ook na uw leven kunt u nog iets betekenen voor een ander via een nalatenschap. Door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap op te nemen in uw testament levert u een belangrijke bijdrage aan de voortzetting van het Bijbelwerk.

Het NBG heeft een brochure ontwikkeld: ‘Een gift van blijvende betekenis?’ Daarin leggen we verder uit wat nalaten aan het NBG voor u betekent. Via onderstaande knop kunt u de gratis brochure zowel digitaal als per post ontvangen.

Testament

Voor het opmaken en aanpassen van een testament moet u naar de notaris. Een testament biedt de mogelijkheid om alles precies te regelen zoals u dat wenst.  

Bij de meeste notariskantoren kunt u vrijblijvend een kennismakingsafspraak maken. Aan dit gesprek zijn meestal geen kosten verbonden. In een vervolggesprek kunt u het testament daadwerkelijk laten maken.  

nalaten via testament aan goed doel
man en vrouw met codicil voor nalaten aan goed doel

Codicil

U kunt kleinere wensen ook vastleggen in een codicil. Hiermee kunt u een beperkt aantal spullen aan bepaalde personen toewijzen. De waarde daarvan mag niet meer dan € 2.000 zijn. Een codicil moet handgeschreven zijn, een datum hebben en door u persoonlijk ondertekend zijn. Het is belangrijk dat u iemand die u vertrouwt, informeert over de bewaarplaats van uw codicil. Voor het opstellen van een codicil is geen notaris nodig. 

Legaat

Ook is er de mogelijkheid om het NBG een legaat na te laten. In uw testament staat dan dat u een vast bedrag, bepaalde goederen of een bepaald percentage nalaat aan het NBG. Uit de gehele nalatenschap worden eerst de legaten uitbetaald of verdeeld. Alles wat overblijft wordt daarna verdeeld onder de erfgenaam of erfgenamen. 

Een legaat voor het wereldwijde Bijbelwerk

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vrijgesteld van erfbelasting

Wist u overigens dat goede doelen, zoals het NBG, vrijgesteld zijn van het betalen van erfbelasting? Dit betekent dat alles wat u nalaat aan het NBG ten gunste van onze missie komt. Dat is toch een fijne gedachte? Het NBG heeft hiervoor een erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Beschermheer

We zijn vereerd dat Koning Willem-Alexander sinds 30 april 2013 beschermheer is van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Deze band met het Koninklijk Huis bestaat al sinds 1815.

Meer informatie

Wilt u weten wat uw nalatenschap voor mensen wereldwijd kan betekenen? Heeft u vragen over het opnemen van het NBG in uw testament, of heeft u vragen over het NBG als executeur? We nemen graag de tijd om hierover geheel vrijblijvend met u van gedachten te wisselen en met u over uw wensen te praten. Stuur een e-mail naar of bel met 023 – 514 61 46.

Het NBG gaat zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring