opengeslagen bijbel in de kerk

Doe mee als kerk

Wij geloven dat ieder mens de Bijbel als bron voor het leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Die passie delen we met de kerk. Samen met kerken zetten we ons in om de Bijbel dichtbij te brengen, zodat Gods boodschap van liefde voor de wereld christenen in beweging zal brengen.

Boekje over slavernij en vrijheid

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap kreeg vanuit verschillende kerken het verzoek om materiaal te ontwikkelen om vanuit de Bijbel stil te staan bij slavernij. Om kerken en Bijbellezers te helpen grip te krijgen op slavernij in de Bijbel en te lezen en leren over het Bijbels perspectief van vrijheid voor alle mensen. Dat is dan ook de insteek geworden van dit boekje, met als titel Geroepen om vrij te zijn.

collecteren voor het NBG

Een collecte in de kerk houden

Help als kerk mee met Bijbelverspreiding en -vertaling door een collecte te organiseren. Wij bieden achtergrondinformatie en een beamerpresentatie aan. Klik verder voor de meest recente projecten.

Voorgangers

Ben je predikant, theoloog en Bijbelliefhebber? Wij bieden diverse mogelijkheden om de Bijbel nog meer onder de aandacht te brengen en om verdiepend bezig te zijn met Gods Woord. Bijvoorbeeld via ons vakblad Met Andere Woorden of via een webinar.

Kinderen aan de slag met Bijbel Basics

Bijbel Basics

De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Bijbel Basics is een methode die ondertussen door honderden kindernevendiensten gebruikt wordt. Met Bijbel Basics horen kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Bijbelquiz

Omdat er veel vraag was, hebben we voor dit jaar nog twee Bijbelquizzen gemaakt. Die twee quizzen stellen bij elkaar alle Bijbelboeken van Genesis tot en met Openbaring kort aan de orde. Steeds met een sleuteltekst, een korte omschrijving en een meerkeuzevraag.  

Wanneer je via onderstaand formulier de gevraagde gegevens invult, krijg je toegang tot de quiz.

Doe mee aan de Bijbelquiz en test hoeveel jij weet van de Bijbel

Geïnteresseerd in wat het NBG voor kerken doet?

Wil je kerkcontactpersoon worden?

Wil je je kerk op de hoogte houden van de projecten en producten van het NBG, nieuwsberichten doorsturen naar je kerk, en ben je bereid tweemaal per jaar een paar vragen over het Bijbelgebruik in je kerk te beantwoorden? Meld je dan hier aan als kerkcontactpersoon.

Ben je voorganger, scriba of oudste?

Wist je dat we een nieuwsbrief hebben die speciaal is bedoeld voor mensen met een taak in de kerk? Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alles wat het NBG voor kerken kan betekenen.

Contact

Neem contact met ons op als je als kerk vragen hebt. We denken graag mee!

Lydia van der Meer
Lydia van der Meer
Senior Relatiemanager Kerken
Samuel Ekpo
Samuel Epko
Relatiebeheerder Migranten- en Internationale Kerken

Bijbelzondag 2023:

Over jou staat geschreven!

Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: ‘Over jou staat geschreven’. Een van de teksten daarbij is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die zondag uit het oecumenisch leesrooster dat gevolgd wordt in veel kerken. Met dit thema willen we iedereen uitdagen: de Bijbel gaat ook over jóú. De Bijbel staat vol verhalen over allerlei mensen: David, Debora, Lucas, Maria. Mensen die ons doen denken aan onszelf. Daar kunnen we zoveel van leren. Hoe leefden zij hun leven met God? Wat staat er over hen geschreven? En wat kan dat voor mij betekenen? Daar willen we op Bijbelzondag op 22 januari 2023 mee aan de slag.

Rond het thema hebben we diverse materialen ontwikkeld: een dienstschets, een filmpje om tijdens de viering te laten zien, een online test (op welke Bijbelse persoon lijk ik?), een speciale editie van Bijbel Basics rond Psalm 139 en collectemateriaal voor braillebijbels in Sri Lanka.

De materialen zijn gratis te downloaden.

Vrouw leest uit Bijbel - Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap