Doe mee als kerk 

Wij geloven dat ieder mens de Bijbel als bron voor het leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Die passie delen we met de kerk. Juist in de kerk heeft de Bijbel een vanzelfsprekende plaats, wordt de Bijbel gelezen, en gepromoot als Woord van God. Samen met kerken zetten we ons in om de Bijbel dichtbij te brengen, zodat Gods boodschap van liefde voor de wereld christenen in beweging zal brengen

Bijbelstudieprogramma Bijbel & duurzaamheid

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel christenen bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) het programma ‘Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl’, met webinars voor voorgangers en een boekje voor kerkleden. In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde. Besproken wordt of “groene exegese” leidt tot nieuwe inzichten en hoe groene thema’s samen met de gemeente kunnen worden opgepakt.

Boekje Bijbel en duurzaamheid

Het NBG wil behalve voorgangers ook kerkleden inspireren over groene thema’s, bijvoorbeeld rond Sint Franciscus/Werelddierendag (4 oktober), Michazondag (16 oktober), of Dankdag (2 november). Daarom verschijnt binnenkort het boekje Bijbel en duurzaamheid: met een Bijbelleesplan, gespreksstof voor kringen en kindermateriaal. Het boekje wordt in staffels van 10 exemplaren gratis maar met een giftverzoek toegestuurd. Je kunt de boekjes bestellen via onderstaande knop.

Bijbelzondag verplaatst naar januari

Elk jaar vieren we Bijbelzondag. Met ingang van dit jaar vieren we Bijbelzondag niet meer in oktober, maar in januari. Door Bijbelzondag naar januari te verplaatsen sluiten we aan bij de ‘Zondag van het Woord van God’, en bij de ‘Week van gebed’.  

Met deze verplaatsing van oktober naar januari hopen we ook tegemoet te komen aan kerken die aangeven dat er in oktober al veel bijzondere zondagen zijn, waardoor het vieren van Bijbelzondag niet altijd even goed uitkwam.  

De eerstvolgende Bijbelzondag valt op 22 januari 2023. En het thema zal zijn: Over jou staat geschreven

Na de zomer zullen we met meer informatie over de materialen komen. 

Inspiratiedag

Op vrijdag 30 september organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met MissieNederland een Inspiratiedag voor voorgangers en kerkelijk werkers. Onder het thema ‘De Bijbel open in de 21e eeuw’ belichten deskundigen hoe de Bijbel betekenis kan krijgen in het leven en in de samenleving anno nu. De dag wordt gehouden in de Schuilplaats te Ede.

Kinderen aan de slag met Bijbel Basics

Bijbel Basics

De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Bijbel Basics is een methode die ondertussen door honderden kindernevendiensten gebruikt wordt. Met Bijbel Basics horen kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Voorgangers en predikanten

Voorgangers

Ben je predikant, theoloog en Bijbelliefhebber? Wij bieden diverse mogelijkheden om de Bijbel nog meer onder de aandacht te brengen en om verdiepend bezig te zijn met Gods Woord. Bijvoorbeeld via ons vakblad Met Andere Woorden of via een webinar.

collecteren voor het NBG

Een collecte houden

Help als kerk mee met Bijbelverspreiding en -vertaling door een collecte te organiseren. Wij bieden achtergrondinformatie en een beamerpresentatie aan. Klik verder voor de meest recente projecten.

Het Kerkenteam

Ons Kerkrelatieteam zet zich in om vruchtbare relaties met en binnen kerken aan te gaan, met als doel kerken te mobiliseren en in beweging te brengen. Neem contact met ons op als je als kerk vragen hebt. We denken graag mee!

Lydia van der Meer
Lydia van der Meer
Hoofd Kerkrelaties
Samuel Ekpo
Samuel Epko
Relatiebeheerder Migranten- en Internationale Kerken
Paul Abspoel
Paul Abspoel
Programmacoördinator Kerken
Patrick van der Plaat
Patrick van der Plaat
Relatiebeheerder Kerken Nederland
Marian Kneteman
Marian Knetemann
Relatiebeheerder Kerken Vlaanderen

Geïnteresseerd in wat het NBG voor kerken doet?

Wil je je kerk op de hoogte houden van de projecten en producten van het NBG, nieuwsberichten doorsturen naar je kerk, en ben je bereid tweemaal per jaar een paar vragen over het Bijbelgebruik in je kerk te beantwoorden? Meld je dan hier aan als kerkcontactpersoon.