opengeslagen bijbel in de kerk

Doe mee als kerk

Wij geloven dat ieder mens de Bijbel als bron voor het leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Die passie delen we met de kerk. Juist in de kerk heeft de Bijbel een vanzelfsprekende plaats, wordt de Bijbel gelezen, en gepromoot als Woord van God. Samen met kerken zetten we ons in om de Bijbel dichtbij te brengen, zodat Gods boodschap van liefde voor de wereld christenen in beweging zal brengen.

Vrouw leest uit Bijbel - Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelzondag 2023:

Over jou staat geschreven!

Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: ‘Over jou staat geschreven’. Een van de teksten daarbij is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die zondag uit het oecumenisch leesrooster, dat gevolgd wordt in veel kerken. De dichter laat zich met verwondering uit over de nabijheid en de zorg van God. Rieuwerd Buitenwerf, directeur NBG: ‘In deze persoonlijk geformuleerde psalm komt de Bijbel heel dichtbij. Probeer het eens: lees deze Psalm. Het helpt je om te ervaren dat de Bijbel ook over jóú gaat. De Bijbel staat vol verhalen over mensen zoals u en ik. Mensen die vriendschap, vreugde, verdriet of verraad meemaakten. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen?’

Via onderstaande link kan je materialen zoals een dienstschets, filmpje en collectiematerialen aanvragen.

Bijbelzondag verplaatst naar januari

Elk jaar vieren we Bijbelzondag. Met ingang van dit jaar vieren we Bijbelzondag niet meer in oktober, maar op zondag 22 januari 2023.

Het thema van deze Bijbelzondag is: Over jou staat geschreven.

Bijbelzondag is een zondag om onszelf en elkaar te (laten) inspireren om de Bijbel (weer) open te doen, en de verhalen met ons eigen leven te verbinden.

Opengeslagen Bijbel en paaskaars in een kerk
Doe mee aan de Bijbelquiz en test hoeveel jij weet van de Bijbel

Bijbelquiz 2022

Omdat er veel vraag was, hebben we voor dit jaar nog twee Bijbelquizzen gemaakt. Die twee quizzen stellen bij elkaar alle Bijbelboeken van Genesis tot en met Openbaring kort aan de orde. Steeds met een sleuteltekst, een korte omschrijving en een meerkeuzevraag.  

Wanneer je via onderstaand formulier de gevraagde gegevens invult, krijg je toegang tot de quiz.

Boekje Bijbel en duurzaamheid

Het NBG wil behalve voorgangers ook kerkleden inspireren over groene thema’s, bijvoorbeeld rond Sint Franciscus/Werelddierendag (4 oktober), Michazondag (16 oktober), of Dankdag (2 november).

Daarom hebben we het boekje Bijbel en duurzaamheid gemaakt. Met een Bijbelleesplan, gespreksstof voor kringen en kindermateriaal. Het boekje wordt in staffels van 10 exemplaren gratis maar met een giftverzoek toegestuurd. Je kunt de boekjes bestellen via onderstaande knop.

cover boekje voor Bijbelkring over Bijbel en duurzaamheid
Kinderen aan de slag met Bijbel Basics

Bijbel Basics

De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Bijbel Basics is een methode die ondertussen door honderden kindernevendiensten gebruikt wordt. Met Bijbel Basics horen kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Voorgangers

Ben je predikant, theoloog en Bijbelliefhebber? Wij bieden diverse mogelijkheden om de Bijbel nog meer onder de aandacht te brengen en om verdiepend bezig te zijn met Gods Woord. Bijvoorbeeld via ons vakblad Met Andere Woorden of via een webinar.

voorgangers in de kerk met bijbel en kinderen

Een collecte in de kerk houden

Help als kerk mee met Bijbelverspreiding en -vertaling door een collecte te organiseren. Wij bieden achtergrondinformatie en een beamerpresentatie aan. Klik verder voor de meest recente projecten.

collecteren voor het NBG

Het Kerkenteam

Ons Kerkrelatieteam zet zich in om vruchtbare relaties met en binnen kerken aan te gaan, met als doel kerken te mobiliseren en in beweging te brengen. Neem contact met ons op als je als kerk vragen hebt. We denken graag mee!

Lydia van der Meer
Lydia van der Meer
Hoofd Kerkrelaties
Samuel Ekpo
Samuel Epko
Relatiebeheerder Migranten- en Internationale Kerken
Paul Abspoel
Paul Abspoel
Programmacoördinator Kerken
Patrick van der Plaat
Patrick van der Plaat
Relatiebeheerder Kerken Nederland
Marian Kneteman
Marian Knetemann
Relatiebeheerder Kerken Vlaanderen

Geïnteresseerd in wat het NBG voor kerken doet?

Wil je je kerk op de hoogte houden van de projecten en producten van het NBG, nieuwsberichten doorsturen naar je kerk, en ben je bereid tweemaal per jaar een paar vragen over het Bijbelgebruik in je kerk te beantwoorden? Meld je dan hier aan als kerkcontactpersoon.