Bijbelstudie

Wat is Bijbelstudie? Hoe ziet een Bijbelstudiegroep eruit? Welke vragen komen aan bod bij Bijbelstudie? Ontdek alles over Bijbelstudie!

Wat is Bijbelstudie?

Veel christenen doen Bijbelstudie, alleen of in een groep, om meer te leren van en uit de Bijbel. Als je Bijbelstudie doet, duik je dieper in de Bijbel. Eerst lees je een bepaald tekstgedeelte uit de Bijbel, en vervolgens ga je in je eentje, met je groep of met behulp van hulpmiddelen zoals een boekje, vragen, of een exegetisch commentaar proberen te ontdekken wat er nou eigenlijk staat.

Je kunt met weinig mensen Bijbelstudie doen, bijvoorbeeld met z’n tweeën of drieën, of met een grotere groep. Het is verstandig om de groep niet groter te maken dan 10 personen omdat met meer mensen de interactie lastig wordt.

Er zijn verschillende soorten Bijbelstudiegroepen, zoals voor jongeren, voor volwassenen, intergenerationeel, soms ingedeeld per wijk/postcodegebied van een kerk. Er zijn ook Bijbelstudiegroepen die zich specifiek op een bepaalde doelgroep richten, zoals voor vrouwen of voor jonggelovigen.

Welke vragen komen aan bod bij Bijbelstudie? 

Bij Bijbelstudie kunnen verschillende vragen aan bod komen, zoals: Waar gaat de tekst over? Aan wie is dit gedeelte geschreven? Wat is het doel van de schrijver? Wat was de situatie? Is deze tekst ook nu nog van toepassing? Kan ik iets met deze tekst, zo ja, hoe?

Deze vragen kun je met elkaar bespreken, soms onder leiding van een voorganger of dominee, of met een gespreksleider.

Waar vind ik Bijbelstudiemateriaal?

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft divers Bijbelstudiemateriaal ontwikkeld. Thematisch, bijvoorbeeld rond duurzaamheid, liefde of slavernij, waarin bepaalde Bijbelgedeelten centraal staan, zoals bijvoorbeeld het Onze Vader, de Bergrede of het kerstverhaal, of bij uitgaven zoals de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap.

Methoden van Bijbelstudie

Er zijn verschillende methodes om Bijbelstudie te doen. Op debijbel.nl leggen we verschillende methoden uit:

Welke Studiebijbel kan ik gebruiken?

Er bestaan verschillende Studiebijbels die je kunt gebruiken. Dat kan in een groep, maar natuurlijk ook voor persoonlijke Bijbelstudie.

Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Wat heb je aan de Bijbel bij ingewikkelde vragen uit deze tijd? In deze ‘Wetenschapsbijbel’ is de tekst van de Bijbel, in de vertaling van de NBV21, samengebracht met betrouwbare inzichten, geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel. Zo kun je als lezer zelf je mening vormen en vol vertrouwen in gesprek gaan over thema’s die ons allemaal raken.

Bijbel Dichtbij

Bijbel Dichtbij is een Bijbel met uitleg en toepassingen voor het dagelijks leven. De Bijbel bevat de complete BGT, en daarnaast achtergronden, informatie, afbeeldingen en kaarten, én duizenden inspirerende vragen en gedachten om ook praktisch aan de slag te kunnen gaan.

NBV Studiebijbel

De NBV Studiebijbel is een waardevol naslagwerk voor wie zich verder wil verdiepen in de Bijbel. Het is een Studiebijbel met de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling, met deuterocanonieke boeken. Door middel van dwarsverwijzingen naar andere Bijbelteksten, verklarende aantekeningen, uitgebreide inleidingen op alle Bijbelboeken én kaderartikelen ontdek je meer over de Bijbel.

Studiebijbel in perspectief

De Studiebijbel in perspectief maakt de Bijbel inzichtelijk voor jou. Ieder Bijbelboek is voorzien van een inleiding, met aandacht voor de historische context en voor de heilhistorische lijnen die door de hele Bijbel heen lopen. Het uitgangspunt van deze studiebijbel, is dat het Oude en Nieuwe Testament inhoudelijk en geestelijk een eenheid vormen.