Bijbelvertaalprojecten

Het NBG wil dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Dat gaat het beste als mensen de Bijbel kunnen lezen in de taal van hun hart. Er zijn alleen nog steeds 3852 talen op de wereld waarin nog geen enkel Bijbelgedeelte vertaald is. Miljoenen mensen kunnen de Bijbel daardoor niet lezen in hun moedertaal. Het blijft daarom nodig om de Bijbel te vertalen, boek voor boek en taal voor taal.

Vertaalprojecten

Hieronder vind je de Bijbelvertaalprojecten waar jij op dit moment aan kunt bijdragen.