Hoofdinhoud

De Bijbel in gebarentaal voor dove mensen in Mongolië

Javzaa heeft wel een Bijbel in het Mongools, maar net als 99 procent van de dove mensen in Mongolië kan ze niet lezen. Ze zou dolgraag willen weten wat er in de Bijbel staat over God en Jezus. Speciaal voor de dove mensen in Mongolië werkt het Bijbelgenootschap daarom aan een vertaling in hun moedertaal: Mongoolse gebarentaal.

Niet leren lezen

99 procent van de dove mensen in Mongolië heeft niet de mogelijkheid gehad om te leren lezen. Mongoolse gebarentaal is hun moedertaal.

Bijbelvertaling in gebarentaal

Het Bijbelgenootschap werkt samen met dove mensen. Ze vertalen de Bijbel vers voor vers in Mongoolse gebarentaal.

Filmpjes opnemen

De Bijbelvertaling in gebarentaal wordt opgenomen op film. Zo krijgen dove mensen toegang tot de Bijbel.

Doof zijn in Mongolië

Doof zijn is niet makkelijk, en in Mongolië al helemaal niet. Javzaa (rechts) is net als de meeste dove kinderen in Mongolië niet naar school gegaan. Haar ouders waren bang dat ze niet begrepen zou worden en dan werd gepest. Daardoor bleef Javzaa thuis. Ze kan net als 99 procent van de dove mensen in Mongolië niet lezen en schrijven. Javzaa kan dus ook niet in de Bijbel lezen. Net als veel andere dove christenen zou ze dat wel heel graag willen. Ze zijn verdrietig dat ze de verhalen over Jezus niet kunnen lezen.

Javzaa maakt het Mongoolse gebaar voor 'redding'.
Twee mannen met Mongools uiterlijk kijken naar een filmpje op een telefoon.

Bijbelvertaling in gebarentaal

In de hoofdstad van Mongolië, Ulaanbaatar is Hope Church: een kerk waar zo’n 150 dove mensen wekelijks samenkomen. Alles in de dienst gaat in gebarentaal. Javzaa en anderen in de kerk vroegen zich af: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we Gods Woord ook op andere dagen van de week kunnen ervaren?’ Ze kwamen op het idee om de Bijbelteksten te gebaren en te filmen. Zo begon dit bijzondere vertaalproject: de Bijbel in Mongoolse gebarentaal.

Twee dove mensen uit Mongolië spreken met elkaar in gebarentaal. Ze staan voor een Mongoolse ger.

Help jij mee om dove mensen de Bijbel te geven in hun eigen taal?

Mijn eenmalige gift

Misschien is het je al opgevallen bij mailing over Mongolië. De acceptgiro voor Nederland bestaat niet meer. In plaats daarvan kun je een eenmalige gift doen. Hoe werkt dat en waarom is dat zo?

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!