Kinderprojecten

Eén van onze belangrijkste doelen is om ervoor te zorgen dat ieder kind de mogelijkheid heeft om voor zijn of haar vijftiende levensjaar de Bijbel te ontdekken, lezen en omarmen. Het NBG werkt samen met Bijbelgenootschappen over de hele wereld om ervoor te zorgen dat kinderen met de Bijbel in aanraking kunnen komen.

30 kinderprojecten

In 2022 konden we dankzij de steun van onze leden en donateurs 30 kinderprojecten wereldwijd steunen.

217.866 boekjes

We hebben in 2022 bijna 218.000 boekjes met Bijbels materiaal en kinderbijbels verspreid.

Projecten voor kinderen wereldwijd