Bijbelstudieprogramma over slavernij en vrijheid 

Over het programma

Geroepen om vrij te zijn bestaat uit allerlei soorten teksten, die je op verschillende manieren kunt gebruiken:

  • Twee inleidende artikelen over slavernij in de Bijbel en in de geschiedenis bieden achtergrondinformatie bij de rest van het materiaal.
  • Door het boekje heen staan verschillende Bijbelstudies over teksten die aan dit onderwerp raken. Als kerk kun je een keuze maken uit de verschillende onderwerpen of een serie gesprekken organiseren. Het mooiste is het als het lukt om dit samen met andere kerken of gemeenschappen te doen, om zo verschillende ervaringen bij elkaar te brengen.

Meer over de inhoud van het boekje

  • De Bijbelstudies worden afgewisseld door persoonlijke reflecties
    van auteurs die vanuit hun expertise en persoonlijke betrokkenheid stilstaan bij slavernij in de Bijbel, in de geschiedenis en in het hier en nu. De reflecties kunnen ter aanvulling op de Bijbelstudies worden gebruikt of voor persoonlijke verdieping.
  • Het leesplan ‘Vrij’ is vooral bedoeld voor persoonlijke inspiratie.
  • Het kindermateriaal op basis van de Samenleesbijbel kan thuis of in de kerk worden gebruikt. Voor de kerk is er daarnaast ook een aflevering van Bijbel Basics over Filemon beschikbaar.

Slavernij was een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de kerk en heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van het christendom. Het is daarom goed  om deze geschiedenis te begrijpen en de rol van de kerk in het slavernijsysteem te erkennen, wat weer kan bijdragen aan verzoening en herstel.

Hedwig Komproe

Boekje slavernij en vrijheid

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap kreeg vanuit verschillende kerken het verzoek om materiaal te ontwikkelen om vanuit de Bijbel stil te staan bij slavernij. Om kerken en Bijbellezers te helpen grip te krijgen op slavernij in de Bijbel en te lezen en leren over het Bijbels perspectief van vrijheid voor alle mensen. Dat is dan ook de insteek geworden van dit boekje, met als titel Geroepen om vrij te zijn.

Het boekje kost slechts 1,00 euro.

‘Kennis – Bewustwording – Erkenning van onze gezamenlijke geschiedenis zijn (in mijn opinie) nodig om met een oprecht hart excuses te vragen en te ontvangen om zo te komen tot een heilzame verwerking van het slavernijverleden voor wit en zwart.’

Rhoïnde Doth

‘Het slavernijverleden is iets dat we allemaal delen. We moeten het samen onder ogen zien zodat er genezing en verzoening kan komen. Het slavernijverleden heeft zijn effect in het heden. Als gelovigen spelen we een belangrijke rol in het samenkomen van mensen, in het creëren van een “safe-space” voor conversatie en in het stimuleren van een interculturele en interraciale omhelzing. Zeker tussen hen die “in Christus” zijn, als een model voor de wereld.’

Marlon Winedt