Collecteren in de kerk

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is. Deel mee en steun Bijbelverspreiding in binnen- en buitenland. Wij helpen je graag met goede informatie over alle projecten.

Moeder leest uit de Babybijbel met twee kinderen

Collecteer voor de Bijbel dichtbij

Het NBG zorgt voor de vertaling en verspreiding van de Bijbel in Nederland, Vlaanderen en wereldwijd. We bedenken ook nieuwe manieren om kinderen en jongeren met de Bijbel kennis te laten maken. Met deze collecte draag je eraan bij dat iedereen wereldwijd de mogelijkheid krijgt om de Bijbel te leren
kennen!

Wil je de Powerpoint in Vlaanderen gebruiken? Stuur dan een e-mail naar

Collecteer voor Bijbel Basics

Voor veel kinderen is de kerk een van de belangrijkste plekken waar ze de Bijbel leren kennen. Daarom zijn we als NBG gestart met Bijbel Basics – een methode waarin kinderen in de kinder(neven)dienst of zondagsschool aan de slag kunnen met de Bijbel. Bijbel Basics is gratis beschikbaar. Wij willen Bijbel
Basics
graag kunnen blijven aanbieden in Nederland en Vlaanderen én wereldwijd. Een collecte helpt dit mogelijk te maken.

Kinderen aan de slag met Bijbel Basics - Ruben Timman

Wil je de Powerpoint in Vlaanderen gebruiken? Stuur dan een e-mail naar

Voorganger Cambodja

Collecteer voor de Studiebijbel in het Khmer

Voorgangers in Cambodja zouden heel graag materialen hebben om de Bijbel beter te kunnen bestuderen. Maar die zijn er niet in de taal die zij spreken, het Khmer. Daarom ontwikkelt het Bijbelgenootschap van Cambodja een studiebijbel voor voorgangers, zodat ze hun kerk meer over God en Jezus kunnen leren. Met een collecte draagt een kerk hier bij aan de vertaling en helpt daarmee de voorgangers en alle mensen in hun kerk in Cambodja!

Wil je de Powerpoint in Vlaanderen gebruiken? Stuur dan een e-mail naar

Collecteer voor Samenleesbijbels in Honduras

Veel kinderen uit arme buurten in Honduras en Costa Rica komen terecht in bendes die elkaar op leven en dood bestrijden. De lokale kerken willen laten zien dat er een andere weg is. De Bijbel toont een andere toekomst. We mochten – samen met onze donateurs – al meer dan 23.000 Samenleesbijbels uitdelen aan gezinnen in Honduras. Help jij ook mee?

Jongetje in Honduras is bezig met een knutselwerkje uit de Samenleesbijbel

Wil je de Powerpoint in Vlaanderen gebruiken? Stuur dan een e-mail naar