Collecteren in de kerk

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is. Deel mee en steun Bijbelverspreiding in binnen- en buitenland. Wij helpen je graag met goede informatie over alle projecten.

collecte

Collecteer voor de Bijbel

Onze missie: de Bijbel open! De Bijbel verandert mensen. Vanuit die overtuiging wil het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) ervoor zorgen dat de weg naar de Bijbel open is en dat iedereen de Bijbel kan ontdekken. In Nederland en Vlaanderen helpen we volwassenen en kinderen hun weg te vinden in de Bijbel. In het buitenland werken we samen met lokale Bijbelgenootschappen. We vertalen en verspreiden de Bijbel zodat steeds meer christenen de Bijbel kunnen lezen. We kunnen dit werk niet doen zonder de hulp van uw kerk!

Wil je de Powerpoint in Vlaanderen gebruiken? Stuur dan een e-mail naar

Alles over collecteren in de kerk

Help als kerk mee met Bijbelverspreiding en -vertaling door een collecte te organiseren. Wil je meer weten over wat collecte precies is en hoe je kunt collecteren?

collecteren voor het NBG