Bijbelzondag 2023

Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen willen we ieder jaar met Bijbelzondag extra stilstaan bij de Bijbel.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Vrouw leest uit Bijbel - Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap

Over jou staat geschreven!

Elk jaar besteden heel veel kerken aandacht aan Bijbelzondag. Een zondag in het jaar met speciale aandacht voor de Bijbel. Op Bijbelzondag willen we onszelf en elkaar (laten) inspireren om de Bijbel (weer) open te doen, en de verhalen met ons eigen leven te verbinden.

Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: ‘Over jou staat geschreven’. Een van de teksten daarbij is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die zondag uit het oecumenisch leesrooster, dat gevolgd wordt in veel kerken. Met dit thema willen we iedereen uitdagen: de Bijbel gaat ook over jóú. De Bijbel staat vol verhalen over allerlei mensen: David, Debora, Lucas, Maria. Mensen die ons doen denken aan onszelf. Daar kunnen we zoveel van leren. Hoe leefden zij hun leven met God? Wat staat er over hen geschreven? En wat kan dat voor mij betekenen? Daar willen we op Bijbelzondag op 22 januari 2023 mee aan de slag.

Materialen Bijbelzondag 2023

Rond het thema hebben we diverse materialen ontwikkeld:

– een dienstschets (voor de voorganger)
– een filmpje om tijdens de viering te laten zien
– een online test die mensen in de kerk kunnen invullen (op welke bijbelse persoon lijk ik?)
– een speciale editie van Bijbel Basics rond Psalm 139
– collectemateriaal voor braillebijbels in Sri Lanka.

De materialen zijn gratis te downloaden.

Ook als jullie kerk op een andere zondag dan 22 januari Bijbelzondag organiseert zijn de materialen te gebruiken!

Test en preekschets

Over de test 

Speciaal voor Bijbelzondag hebben we een test ontwikkeld. De Bijbel staat vol spannende verhalen, rake poëzie en inspirerende levenslessen. Teksten over God en zijn volk, over Jezus en zijn leerlingen, maar ook over jou en mij!  

Door de test kunnen gemeenteleden samen met de dichter van Psalm 139 ontdekken hoe dichtbij en betrokken God wil zijn. En onderzoeken ze op welke manier de hoopvolle boodschap van de Bijbel betekenis kan krijgen in hun leven. Zijn je kerkgangers vooral creatieve Davids, nauwkeurige Lucassen of daadkrachtige Debora’s? Door het invullen van deze korte test ontdekken gemeenteleden op welk van deze zes Bijbelfiguren zij het meeste lijken, en welke manier van lezen bij hen past: 

Creatieve David 
Daadkrachtige Debora 
Peinzende Prediker 
Nauwkeurige Lucas  
Meditatieve Maria 
Zoekende Ethiopiër 

Voor elk personage hebben we passende suggesties om met de Bijbel aan de slag te gaan. Na het invullen van de test ontvangen gemeenteleden deze suggesties in hun mail. Het materiaal vind je ook terug in de app Mijn Bijbel

De test kan zowel thuis worden ingevuld, als met een kring of tijdens de kerkdienst.

Over de preekschets 

Op Bijbelzondag stellen we Psalm 139 centraal, een Psalm die ons uitnodigt om te ontdekken hoe dichtbij God wil komen. Voor veel mensen is dit een bekende en geliefde psalm, waarin ze Gods liefdevolle betrokkenheid bij hun leven ervaren. Maar de tekst kan ook vragen oproepen: is Gods continue aanwezigheid niet ook beklemmend? En hoe kunnen we de laatste verzen lezen, waarin de dichter tekeergaat tegen Gods vijanden? 

De preekschets biedt inzichten in de historische en literaire achtergrond van de tekst, en zet lijnen uit naar mogelijke betekenissen voor ons leven hier en nu. Ook lichten we enkele vertaalkeuzes in de NBV21 en de Bijbel in Gewone Taal toe, en geven we suggesties voor de verdere invulling van de dienst. 

Vertaalaantekening bij vers 19 

breng toch de goddelozen om – Het woord rasjawordt in de NBV niet altijd met ‘goddeloze’ maar ook met ‘zondaar’ vertaald (zo ook in Psalm 130:19), want het gaat niet om iemand die niet in God gelooft (een atheïst) maar om iemand die zich niets aantrekt van God en zijn wet. In dit geval gaat het om zeer slechte lieden. Voor de NBV21 is daarom gekozen voor het afkeurender woord ‘goddelozen’.  

Psalm 139 is op verschillende manieren op muziek gezet. Laat tijdens de dienst een aantal versies zingen of beluisteren, en vraag aan gemeenteleden welke hen vooral aanspreekt, en waarom. 

Kerkcollecte

Geef voor de Bijbel!

Miljoenen mensen kennen de rijkdom van het hebben van een eigen Bijbel nog niet. Een Bijbel is voor hen te duur of hij is nog niet vertaald in hun eigen taal. Soms zijn Bijbels helemaal niet (meer) beschikbaar, vanwege de politieke situatie of oorlog.

Wil je in jouw kerk collecteren voor het NBG? Dat kan! Via onderstaande link kan je de Kerkcollecte-PowerPoint downloaden.

Veelgestelde vragen

 • 1. Wat is het thema van Bijbelzondag?

  Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: ‘Over jou staat geschreven’. Een van de teksten daarbij is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die zondag uit het oecumenisch leesrooster, dat gevolgd wordt in veel kerken. De dichter laat zich met verwondering uit over de nabijheid en de zorg van God.

  We kiezen ervoor om de relevantie van de Bijbel voor het eigen leven te benadrukken. Met het thema ‘Over jou staat geschreven’ hopen we veel mensen te inspireren de Bijbel weer eens open te doen zodat zij kunnen ontdekken dat de Bijbel ook anno 2023 nog zeggingskracht heeft voor ons leven.

 • 2. Wat kan ik allemaal doen met Bijbelzondag?

  Op Bijbelzondag kun  je verschillende dingen doen die aansluiten bij het thema ‘Over jou staat geschreven’.

  De materialen voor Bijbelzondag bestaan dit jaar uit een preekschets, een Bijbelstudie, een filmpje voor in de kerkdienst, en een test op welk Bijbelse personage je lijkt. Na kerst is er ook kindermateriaal beschikbaar. Alles is te downloaden via deze pagina.

  Ook kan er weer gecollecteerd worden voor een Bijbelproject. Dit jaar is dat voor Braillebijbels in Sri Lanka. Hier is een PowerPoint voor gemaakt die hier te vinden is.

   

 • 3. Hoe lang vieren we al Bijbelzondag?

  Als Bijbelgenootschap organiseren wij al zo’n 50 jaar Bijbelzondag. In het begin deden we dat in januari, maar vanwege de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbelzondag in 2004 verplaatst naar de laatste zondag van oktober. Sindsdien krijgen wij echter regelmatig het bericht van kerken dat oktober geen handige maand is vanwege het aantal themazondagen, de herfstvakantie en de toenemende populariteit van Reformatiezondag. Daarom vieren we vanaf 2023 Bijbelzondag weer in januari.

 • 4. Moet ik Bijbelzondag op 22 januari vieren?

  Uiteraard kun je op elke zondag Bijbelzondag vieren! Het materiaal heeft geen vaste datum. Alleen de keuze voor Psalm 139 hangt wel samen met de Bijbelteksten die op 22 januari op het oecumenisch leesrooster staan. Maar al het materiaal is ook nog te downloaden en gebruiken voor of na 22 januari.

 • 5. Waarom is Bijbelzondag verplaatst naar januari?

  Daar zijn twee redenen voor. Allereerst vierden we deze dag aan het begin van Bijbelzondag al in januari. Daarnaast bestaat sinds een aantal jaar ook de Zondag van Gods Woord op de derde zondag in het jaar. Deze zondag is ingesteld door paus Franciscus. Dit is een mooie gelegenheid om Bijbelzondag meer oecumenisch vierbaar te maken. Zo hebben alle kerken op dezelfde zondag de kans om Bijbelzondag te vieren, van Protestants tot Rooms-Katholiek. In 2023 vieren we Bijbelzondag daarom op 22 januari.

 • 6. Het valt samen met de Week van gebed. Waarom is dat?

  We hebben gekozen voor 22 januari omdat dan ook de Zondag van Gods Woord gevierd wordt. Tijdens de Week van Gebed bidden we om eenheid, en dat sluit ons inziens prachtig aan bij het vieren van Bijbelzondag. Maar uiteraard kan Bijbelzondag ook op een andere zondag gevierd worden.

 • 7. Waar kunnen mijn gemeenteleden de test doen?

  Je vindt de test ook direct via deze link.

NBG voor de kerk

Wil je nu al weten wat het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap doet voor en met kerken? Lees dan snel verder.

NBV21 in de kerk met een paaskaars

Het NBG gaat zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring