Bijbelzondagthema

‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat’

Elk jaar besteden heel veel kerken aandacht aan Bijbelzondag. Een zondag in het jaar met speciale aandacht voor de Bijbel. Op Bijbelzondag willen we onszelf en elkaar (laten) inspireren om de Bijbel (weer) open te doen, en de verhalen met ons eigen leven te verbinden.

Het thema van deze Bijbelzondag is ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat’ (Psalm 113:3, NBV21). Met dit thema staan we erbij stil dat over de hele wereld mensen Gods naam loven. Van waar de zon opkomt tot waar zij weer ondergaat, zijn er mensen die de Bijbel lezen en zich willen laten inspireren door Gods Woord. Via de Bijbel staan we met hen in verbinding. Daar willen we op Bijbelzondag op 28 januari 2024 mee aan de slag.

Materialen Bijbelzondag 2024

Rond het thema hebben we diverse materialen ontwikkeld:

– Een dienstschets (voor de voorganger)
– Suggesties om tijdens of na de kerkdienst met het thema aan de slag te gaan
– Tips voor de kinderdienst bij het Bijbel Basics-programma rond Psalm 8
– collectemateriaal om voor het werk van het NBG te collecteren

De materialen zijn vanaf half oktober gratis te downloaden.

Ook als jullie kerk op een andere zondag dan 28 januari Bijbelzondag organiseert zijn de materialen te gebruiken!

Preekschets en suggesties voor de kerkdienst

Bij de dienst

Bijbelzondag is hét moment om op een interactieve manier, met alle generaties, aan de slag te gaan met de betekenis van de Bijbel voor ons leven. Hieronder vind je daarom suggesties om hier op een creatieve manier vorm aan te geven.  

Bijbel Basics

‘Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde.’ Zo begint Psalm 8, de psalm waarmee de kinderen op deze zondag aan de slag gaan. Ook in Psalm 8 gaat het over Gods macht die overal op aarde te zien is, en waar zelfs kleine kinderen over zingen. Waar willen de kinderen God voor danken en loven?

Over de preekschets 

Op Bijbelzondag stellen we Psalm 113:3 centraal. Waarom verdient God lof? Dat blijkt onder andere uit het laatste deel van Psalm 113: ‘Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert’ (vers 7). Juist ook in dit jaar, waarin niet alleen slavernij op veel verschillende manieren herdacht wordt maar ook migratie en de kloof tussen arm en rijk ons bezig blijven houden, komen die woorden dichtbij.

De preekschets biedt inzichten in de historische en literaire achtergrond van de tekst, en zet lijnen uit naar mogelijke betekenissen voor ons leven hier en nu. Ook lichten we enkele vertaalkeuzes in de NBV21 en de Bijbel in Gewone Taal toe, en geven we suggesties voor de verdere invulling van de dienst.

Voor wie nog meer verdieping wil, bieden we tussen 30 oktober en 13 november een serie webinars over slavernij en de greep van het geld in Bijbels perspectief.

Kerkcollecte

Collecteer voor kerken op eilanden in de Stille Zuidzee!

De eilanden in de Stille Zuidzee zijn heel afgelegen. Daardoor is er een tekort aan Bijbels want importeren is lastig. Maar het goede nieuws is: mensen zouden dolgraag een eigen Bijbel willen! Ze wachten vaak al jaren tot ze er eindelijk zelf in kunnen lezen. Dit project sluit goed aan bij het thema ‘Van waar de zon op komt tot waar die ondergaat.’ omdat het in de eerste tijdzone ligt waar de dag begint, en omdat het zo afgelegen is. 

Help ons deze mensen te bereiken!