Bijbels verspreiden in Oezbekistan

Bijbelverspreidprojecten

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Er zijn wereldwijd nog steeds heel veel mensen die geen eigen Bijbel hebben omdat zij die niet kunnen betalen. Het NBG werkt samen met Bijbelgenootschappen over de hele wereld om Bijbels te verspreiden onder deze mensen.

Projecten wereldwijd

Hieronder vind je de Bijbelverspreidingsprojecten waar wij op dit moment aan bijdragen.