opengeslagen bijbel vakblad

Met andere woorden

Vakblad Bijbel en vertalen

Met Andere Woorden is het gratis vakblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar. Lidmaatschap is gratis, eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige gift gevraagd. Het laatste nummer verscheen in oktober 2023.

Blijf op de hoogte van Bijbel en vertalen

Maakt het jou uit welke Bijbelvertaling je leest? Wil jij weten wat er komt kijken bij het vertalen van de Bijbel? Ben je benieuwd wat er achter bepaalde vertaalkeuzes schuilt? Dan is Met Andere Woorden precies iets voor jou: het tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en Bijbeluitleg. Het blad is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst.

Met Andere Woorden is sinds 1982 hét vaktijdschrift van Nederland en Vlaanderen over Bijbelvertalen. Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar. Lidmaatschap is gratis, eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De nieuwste Met Andere Woorden

Met Andere Woorden staat dit keer in het teken van ‘het land’.

Slavernij-onderzoeker Martijn Stoutjesdijk pleit er in zijn artikel voor om het Hebreeuwse woord ‘ebed vaker te vertalen als ‘slaaf’ en niet als ‘dienaar’. Hij concludeert in zijn grondige exposé over deze kwestie “dat het gebruik van de slavernijmetafoor voor de relatie God-mens een belangwekkende keuze is van de Bijbelse auteurs, die een wereld aan – negatieve en positieve – associaties en verbeeldingen oproept. De slavernijmetafoor vertalen met ‘zachtere’ termen als ‘dienaar’ of ‘knecht’, met hun ‘middeleeuwse en negentiende-eeuwse associaties’, leidt de lezer weg van dit metafoorveld mét al zijn spanningen. Die spanningen doen er echter juist toe.”

Sam Janse onderzoekt in dit MAW-nummer Psalm 37, waarin ‘het land’ centraal staat. Hij komt tot de conclusie dat ‘land’ hier niet duidt op het land Israël, maar op de ‘familiegrond’.

Dit nummer van MAW is de opmaat naar de driedelige webinarserie ‘Geroepen om vrij te zijn’ voor voorgangers en theologen, op 30 oktober en 6 en 13 november.

Archief

Het volledige archief van het vakblad Met Andere Woorden is per artikel of per nummer terug te vinden op debijbel.nl

Richtlijnen voor auteurs

Artikelen voor Met Andere Woorden zijn van harte welkom, en kunnen aangeboden worden aan het secretariaat. Alle gegevens en de richtlijnen Alle gegevens en richtlijnen zijn te vinden op debijbel.nl