opengeslagen bijbel vakblad

Met andere woorden

Vakblad Bijbel en vertalen

Met Andere Woorden is het gratis vakblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar. Lidmaatschap is gratis, eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige gift gevraagd. Het laatste nummer verscheen in april 2023.

Blijf op de hoogte van Bijbel en vertalen

Maakt het jou uit welke Bijbelvertaling je leest? Wil jij weten wat er komt kijken bij het vertalen van de Bijbel? Ben je benieuwd wat er achter bepaalde vertaalkeuzes schuilt? Dan is Met Andere Woorden precies iets voor jou: het tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en Bijbeluitleg. Het blad is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst.

Met Andere Woorden is sinds 1982 hét vaktijdschrift van Nederland en Vlaanderen over Bijbelvertalen. Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar. Lidmaatschap is gratis, eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De nieuwste Met Andere Woorden

Met Andere Woorden staat dit keer in het teken van Job en het lijden.

Katja Tolstoj, hoogleraar aan de VU, doordenkt in haar bijdrage de theologie vanuit de confrontatie met extreme ontmenselijking. ‘Dat vraagt van me om individueel lijden onder ogen te zien voordat ik kan claimen dat Christus ‘het’ lijden kan verzoenen’, aldus Tolstoj. ‘Te snel verwijzen naar verlossing in Christus ondermijnt de betrouwbaarheid van mijn antwoord; het doet denken aan een happy end in een Hollywoodfilm. Ik pleit voor een theologie die begint met verbijstering.’

Dit nummer van MAW was de opmaat naar de vijfdelige webinarserie over Job en het lijden voor voorgangers en theologen.

Archief

Het volledige archief van het vakblad Met Andere Woorden is per artikel of per nummer terug te vinden op debijbel.nl

Richtlijnen voor auteurs

Artikelen voor Met Andere Woorden zijn van harte welkom, en kunnen aangeboden worden aan het secretariaat. Alle gegevens en de richtlijnen die opgesteld zijn, zijn hier te vinden.