opengeslagen bijbel vakblad

Met andere woorden

Vakblad Bijbel en vertalen

Met Andere Woorden is het gratis vakblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar. Lidmaatschap is gratis, eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige gift gevraagd. Het eerstvolgende nummer verschijnt begin juni 2024.

Blijf op de hoogte van Bijbel en vertalen

Maakt het jou uit welke Bijbelvertaling je leest? Wil jij weten wat er komt kijken bij het vertalen van de Bijbel? Ben je benieuwd wat er achter bepaalde vertaalkeuzes schuilt? Dan is Met Andere Woorden precies iets voor jou: het tijdschrift dat actuele Bijbelse thema’s belicht vanuit vertaalkundig en exegetisch perspectief. Doelgroep: predikanten, theologen en andere professionele Bijbelgebruikers.  

Het blad is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst. 

Met Andere Woorden is sinds 1982 hét vaktijdschrift van Nederland en Vlaanderen over Bijbelvertalen. Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar. Een abonnement is gratis, wel wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

De nieuwste Met Andere Woorden

Het juninummer van Met Andere Woorden staat in het teken van Paulus en pistis, het Griekse woord dat traditioneel met ‘geloof’ vertaald wordt. 

Paulus heeft een groot stempel gedrukt op de theologie. Maar zou hij zich hebben herkend in wat men in latere eeuwen in zijn brieven meende te lezen? Het researchartikel van Suzan Sierksma-Agteres in dit nummer geeft een fascinerend inkijkje en zoomt in op één van de termen die in zijn brieven de boventoon voert: pistis, ‘geloof’. Althans, zo zijn wíj gewend om pistis te vertalen, maar Sierksma-Agteres laat zien dat de betekenis van dit woord draait om een onderlinge band van trouw en vertrouwen.    

Naast haar artikel schrijven Cor Hoogerwerf en Matthijs de Jong een aanvullende bijdrage over Paulus en pistis. Hoogerwerf geeft een exposé over nieuwe inzichten in de studie naar Paulus, specifiek over de ‘rechtvaardiging door het geloof’. De Jong verkent hoe de geloofsterminologie zich vanuit vertaalkundig oogpunt verhoudt tot termen als pistis in de Bijbel.  

Panc Beentjes geeft in dit nummer aan de hand van Jezus Sirach 9:12 een kijkje in de keuken van de vertaalproblematiek bij dit Bijbelboek. 

Dit nummer van MAW attendeert op de wekelijkse preekinspiratie die vanaf augustus 2024 van start gaat.

Archief

Het volledige archief van het vakblad Met Andere Woorden is per artikel of per nummer terug te vinden op debijbel.nl

Richtlijnen voor auteurs

Artikelen voor Met Andere Woorden zijn van harte welkom, en kunnen aangeboden worden aan het secretariaat. Alle gegevens en de richtlijnen Alle gegevens en richtlijnen zijn te vinden op debijbel.nl