ANBI

Op deze pagina vind je de gegevens met betrekking tot onze ANBI-status.

Officiële / statutaire naam

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)

De vereniging werkt in Nederland en Vlaanderen onder de naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

De rechtsvorm van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

RSIN

003609406

Missie

Het Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland, voor iedereen die daarvoor openstaat. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Lees meer over onze missie.

Doelstellingen

  • De Bijbel open: Alle mensen kunnen de Bijbel ervaren als relevante bron voor hun leven.
  • Ieder kind: Alle kinderen krijgen de kans om voor hun vijftiende levensjaar de Bijbel te ontdekken.

Beleidsplan

Lees de samenvatting van het beleidsplan 2021-2025.

Bestuurssamenstelling

Bekijk de samenstelling van het bestuur. Bestuursleden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap doen hun werk op vrijwillige basis en krijgen naast een reiskostenvergoeding geen andere vergoeding voor hun taak als bestuurslid. Voor de voorzitter en penningmeester is een vacatiegeldvergoeding beschikbaar van respectievelijk € 5.001 en € 2.198.

Beloningsbeleid

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap gebruikt de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze arbeidsvoorwaarden volgen in beginsel de ontwikkelingen bij de rijksoverheid. Naast de maandelijkse salariëring ontvangen de medewerkers vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Ook zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden zoals deelname aan een collectieve pensioen- en ziektekostenregeling. De pensioenuitvoerder is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Beloning directie

Bij de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning voor de directie gebruikt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap naast de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen. Deze adviesregeling geeft een maximumnorm voor het jaarinkomen aan de hand van criteria voor omvang en complexiteit van de organisatie. Het Nederlands Bijbelgenootschap valt in groep H van deze adviesregeling en het salaris van de directeur (€ 107.988) is vastgesteld rekening houdend met het maximum volgens deze categorie (€ 124.142).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Het verslag van onze activiteiten lees je in het Jaarverslag 2022. De financiële verantwoording vind je vanaf bladzijde 68. Of lees ons verkorte jaarverslag.

Statuten

Bekijk de statuten van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Directiestatuut

In het directiestatuut wordt de verhouding tussen bestuur en directie over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.