Het bestuur

Het bestuur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is eindverantwoordelijk en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid. Het bestuur stelt het algemene beleid vast op voorstel van de directie en evalueert de uitvoering ervan. De zeven leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad.

ds. Karin van den Broeke
Ds. Karin van den Broeke
Voorzitter Bestuur
Rian Vens-Hagting
Penningmeester Bestuur
Drs. Geert van Dartel
Bestuurslid
Dr. Mark Paridaens
Bestuurslid
Prof. dr. Tom Mom
Bestuurslid
Prof. dr. Willem van Peursen
Bestuurslid
Ir. Els Hekstra
Bestuurslid