Maak kennis met debijbel.nl

De Bijbel dichtbij, altijd en overal. Met debijbel.nl van het Nederlands Bijbelgenootschap vind je razendsnel bijbelteksten op je computer, tablet of smartphone. Je ontdekt van alles over bijbelse onderwerpen, plaatsen en tijden. De wereld van de Bijbel komt tot leven! Als NBG-lid heb je volledige toegang tot alle extra’s. Iedereen kan er de NBV, NBG-vertaling 1951 en SV lezen.

Word lid Start uw zoektocht

Het NBG brengt de bijbel dichtbij

Van de NBG-vertaling 1951 tot de eerste bijbelvertaling in Burkina Faso. Van De Nieuwe Bijbelvertaling tot The Passion. Met bijbelvertalingen en bijbelprojecten brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland, al meer dan 200 jaar.

Mozes kreeg van de HEER deze opdracht: ‘Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten,...
Lees verder >>

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is in oktober uitgekomen. Het is een duidelijke bijbel voor iedereen. 12 vertalers werkten er 7 jaar aan.

Bestellen >>

Wilt u ook dat de Bijbel in binnen- en buitenland wordt ontdekt, ervaren en doorgegeven? Steun ons werk en word lid.

Lees verder >>

Luisterbijbels voor de Filipijnen | 1 luisterbijbel voor €37,50

Natuurlijk herinnert u zich nog de hartverscheurende beelden van de Filipijnen, nadat de tyfoon Haiyan zijn verwoestende werk had gedaan....
Meer projecten

Bijbels voor China | Doneer nu

We hebben toestemming om nog dit jaar 2,7 miljoen bijbels te drukken. Nu hebben we donateurs nodig om dit mogelijk te maken!
Steun dit project