NBG voor professionals

Professionals 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is er ook voor theologen, voorgangers, predikanten, docenten en andere mensen die met de Bijbel werken. Op deze pagina vind je wat we allemaal voor je kunnen betekenen.

Webinars

We bieden verschillende gratis webinars aan, speciaal voor professionals. In deze webinars ontdek je meer over specifieke Bijbelteksten en hoe je deze kunt toepassen, bijvoorbeeld in een preek of kringwerk. Bekijk alle webinars terug of download de aantekeningen.

webinar

Exegese-service

Naast deze twee webinars bieden we in de veertigdagentijd een wekelijkse exegese-service. Dat houdt in dat je elke week per mail exegetische input ontvangt voor de tekst van de volgende zondag. De tekstkeuze volgt het programma van Bijbel Basics met als thema ‘Wie is Jezus’. Op die manier bieden we een handreiking aan voorgangers die in de veertigdagentijd en met Pasen (deels) het thema van Bijbel Basics willen volgen in de dienst.  

Je ontvangt zeven weken lang elke maandag een mail met exegetische input voor de tekst van de daaropvolgende zondag:  

  • 20-2:  Jezus de timmerman, Marcus 6:1-6
  • 27-2: Jezus als heerser over de schepping, Marcus 4:35-41
  • 6-3:  Jezus als vergever van zonden, Lucas 7:36-50
  • 13-3: Jezus als het hemelse brood, Johannes 6:24-51  
  • 20-3:  Jezus als lijdende messias, Matteüs 16:13-21  
  • 27-3:  Jezus de Zoon van David, Matteüs 21:1-11
  • 3-4:  Jezus de opgestane Heer, Lucas 24:13-35

Met Andere Woorden

Met Andere Woorden is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het houdt je op de hoogte op het gebied van Bijbelvertalen en brengt inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en exegese. Het blad is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst.

Bijbelstudieprogramma Bijbel & duurzaamheid

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel christenen bezig. Daarom hebben we het kerkprogramma ‘Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl’ gemaakt, met een boekje voor kerkleden. Vraag dit boekje gratis aan voor je kerk:

debijbel.nl

Op debijbel.nl vind je een schat aan informatie voor theologen, zoals:

  • Diverse vertalingen en studiebijbels, zoals de NBV21 en veel andere Nederlandse vertalingen, de NBV Studiebijbel, de Studiebijbel in Perspectief en de Hebreeuwse en Griekse bronteksten;
  • Veel informatieve artikelen, bijvoorbeeld over bronteksten of Qumran.
  • Video’s en afbeeldingen, bijvoorbeeld geschikt voor gebruik in kerkdiensten.
debijbel website

Bijbel Basics

De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Met Bijbel Basics beloven we dat kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Het NBG gaat zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring