NBG voor professionals

Professionals 

We zijn er ook voor theologen, voorgangers, predikanten, docenten en andere mensen die met de Bijbel werken. Met webinars, Bijbelstudiemateriaal of een vakblad. Bekijk wat we allemaal voor je doen.

Preekinspiratie

Ben je op zoek naar betrouwbare en inspirerende achtergrondinformatie voor de preek? Na de pilot voor de veertigdagentijd en Pasen zullen we vanaf september dit jaar elke week een nieuwe aflevering aan gaan bieden. In een video en geschreven tekst bespreken we de passage en belichten we één of meer thema’s uit de behandelde tekst. Zo kom je snel tot de kern en vind je inspiratie voor je preek!

Op debijbel.nl/preekinspiratie vind je meer informatie over dit project, zoals een overzicht van wat je vanaf september kunt verwachten. Je vindt daar ook voorbeelden van de preekinspiratie rond Pasen. Via de theologen-nieuwsbrief blijf je op de hoogte.

Webinars

We bieden verschillende gratis webinars aan, speciaal voor professionals. In deze webinars ontdek je meer over specifieke Bijbelteksten en hoe je deze kunt toepassen, bijvoorbeeld in een preek of kringwerk. Bekijk alle webinars terug of download de aantekeningen.

Met Andere Woorden

Met Andere Woorden is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het houdt je op de hoogte op het gebied van Bijbelvertalen en brengt inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en exegese. Het blad is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst.

Colleges Bijbelvertalen

Het is mogelijk om in het najaar van 2024 vakken over Bijbelvertalen bij te wonen aan de Vrije Universiteit. Er worden drie Engelstalige vakken aangeboden in de vorm van contractonderwijs.

Allereerst twee inleidende vakken die deel vormen van de minor Bible Translation in a Digital Age. Je kunt ze los van elkaar volgen of allebei. Voor deelname aan deze vakken is geen specifieke voorkennis vereist.

  • Het vak Bible Translation in a Global Context biedt een brede oriëntatie op Bijbelvertalen in de hedendaagse context. Aan de hand van vertaaltheorie en vertaalvoorbeelden krijg je inzicht in de hermeneutische, exegetische en theologische aspecten van Bijbelvertalen (september – oktober)
  • Translation Studies and Intercultural Communication betrekt nieuwe vertaalinzichten zoals vertalen als “cultural mediation” en “cultural rewriting” op het proces van Bijbelvertalen. Aan de hand van vertaaltheorie en vertaalvoorbeelden krijg je inzicht in de verwevenheid van taal en cultuur (september-oktober)
  • Working sessions in Bible Translation is een intensief college voor wie zich in Bijbelvertalen wil specialiseren. Het is een combinatie van vertaaltheorie en veel praktijk, waarbij deelnemers werken aan hun eigen vertaling. Voor deelname is kennis van Hebreeuws en/of Grieks een must, en een academische theologische opleiding(eind oktober – december)

De vakken hebben alle drie een omvang van 6 ECTS (168 uur, bestaande uit colleges, voorbereiding, zelfstudie en een paper); de kosten bedragen 600 euro per vak.

Bijbelstudieprogramma Slavernij & Vrijheid

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap kreeg vanuit verschillende kerken het verzoek om materiaal te ontwikkelen om vanuit de Bijbel stil te staan bij slavernij. Om kerken en Bijbellezers te helpen grip te krijgen op slavernij in de Bijbel en te lezen en leren over het Bijbels perspectief van vrijheid voor alle mensen. Dat is dan ook de insteek geworden van dit boekje, met als titel Geroepen om vrij te zijn.

debijbel.nl

Op debijbel.nl vind je een schat aan informatie voor theologen, zoals:

  • Diverse vertalingen en studiebijbels, zoals de NBV21 en veel andere Nederlandse vertalingen, de NBV Studiebijbel, de Studiebijbel in Perspectief en de Hebreeuwse en Griekse bronteksten;
  • Veel informatieve artikelen, bijvoorbeeld over bronteksten of Qumran.
  • Video’s en afbeeldingen, bijvoorbeeld geschikt voor gebruik in kerkdiensten.
debijbel website
Kinderen aan de slag met Bijbel Basics

Bijbel Basics

De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Met Bijbel Basics beloven we dat kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Stages rond Bijbelvertalen

Ben je student theologie en geïnteresseerd in Bijbelvertalen? Voor studenten theologie (universiteit of HBO) is het mogelijk om een onderzoeksstage bij ons te doen. Deze stage is een manier om kennis te maken met het werkveld van Bijbelvertalen, het NBG als organisatie, en een gelegenheid om onder begeleiding zelfstandig onderzoek uit te voeren.

Het NBG gaat zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring