Webinars voor theologen

Voor theologen en voorgangers organiseren we webinars over verschillende Bijbelgedeelten. We lichten vertaalkeuzes toe en gaan in op de betekenis van de teksten. Zo bieden we handvatten voor de preek en/of kringwerk.

In 2023 breiden we deze service voor voorgangers en theologen uit. Hieronder staat ons jaarprogramma. Door je te abonneren op onze nieuwsbrief hoef je niets te missen.

Webinarserie ‘Geroepen om vrij te zijn’

Tussen 30 oktober en 13 november bieden we een serie webinars over slavernij, uitbuiting en de greep van het geld in Bijbels perspectief. De aanleiding is 2023 als herdenkingsjaar van 150 jaar afschaffing van de slavernij.

Rond het thema slavernij en vrijheid is een Bijbelstudieboekje voor gebruik in de kerk voor 1 euro per stuk te bestellen in de webshop.

  • Maandag 30 oktober, 10.00-11.00 uur: “Israël en de Exodus: bevrijding uit slavernij”
  • Maandag 6 november, 10.00-11.00 uur: “Niemand kan twee heren dienen: Jezus en de greep van het geld”
  • Maandag 13 november, 10.00-11.00 uur: “Paulus en Onesimus, slaven en vrijen in de vroegchristelijke beweging”

Gastspreker

In het webinar van 13 november hebben we dr. Marlon Winedt als gastspreker. Hij is voorganger op Curaçao en werkt voor de United Bible Societies als vertaalconsulent. Hij verbindt de uitleg van Paulus’ brief aan Filemon met reflectie op het koloniale slavernijverleden.

Tips om als voorbereiding op het webinar

  • Bestel alvast het Bijbelstudieboekje, met daarin onder meer deze reflectie van Rhoïnde Mijnals-Doth, voorzitter SKIN (Samen Kerk in Nederland).
  • Lees de bijdrage van Martijn Stoutjesdijk, ‘een pleidooi om ‘ebed vaker te vertalen
    als ‘slaaf’’ in het nieuwste nummer van Met Andere Woorden.
  • Maar alvast kennis met gastspreker Marlon Winedt in zijn artikel ‘Wie is mijn
    Onesimus?’ in het nieuwste nummer van Met Andere Woorden.

Kerstwebinar

We sluiten het jaar af met een webinar ter voorbereiding op kerst, waarin we de rol van Maria in het evangelie volgens Lucas belichten.  

Opgeven kan vanaf begin november.  

Webinar Kerst