Webinars voor theologen

Voor theologen en voorgangers organiseren we webinars over verschillende Bijbelgedeelten. We lichten vertaalkeuzes toe en gaan in op de betekenis van de teksten. Zo bieden we handvatten voor de preek en/of kringwerk.

In 2023 breiden we deze service voor voorgangers en theologen uit. Hieronder staat ons jaarprogramma. Door je te abonneren op onze nieuwsbrief hoef je niets te missen.

Webinar veertigdagentijd: Wie is Jezus?

In de veertigdagentijd bieden we twee inspirerende webinars rond het thema ‘Wie is Jezus?’ We gaan daarin dieper in op twee van de belangrijkste typeringen van Jezus in de evangeliën: Jezus als de lijdende messias in Matteüs 16:13-21 en Jezus als de opgestane (Lucas 24:13-35).  

Webinar 1: Maandag 20 maart, 10.00-11.00 uur: Jezus als lijdende messias (Matteüs 16:13-21) 

Webinar 2: Maandag 27 maart, 10.00-11.00 uur: Jezus maakt zich bekend aan de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35)

Nieuw: Exegese-service

Naast deze twee webinars bieden we in de veertigdagentijd een wekelijkse exegese-service. Dat houdt in dat je elke week per mail exegetische input ontvangt voor de tekst van de volgende zondag. De tekstkeuze volgt het programma van Bijbel Basics met als thema ‘Wie is Jezus’. Op die manier bieden we een handreiking aan voorgangers die in de veertigdagentijd en met Pasen (deels) het thema van Bijbel Basics willen volgen in de dienst.  

Je ontvangt zeven weken lang elke maandag een mail met exegetische input voor de tekst van de daaropvolgende zondag:  

20-2:  Jezus de timmerman, Marcus 6:1-6

27-2: Jezus als heerser over de schepping, Marcus 4:35-41

6-3:  Jezus als vergever van zonden, Lucas 7:36-50

13-3: Jezus als het hemelse brood, Johannes 6:24-51  

20-3:  Jezus als lijdende messias, Matteüs 16:13-21  

27-3:  Jezus de Zoon van David, Matteüs 21:1-11  

3-4:  Jezus de opgestane Heer, Lucas 24:13-35

Webinarserie ‘Job en het lijden’

Tussen 24 april en 22 mei bieden we een serie webinars over Job en het lijden. We kijken naar de thematiek van het boek Job boek, enkele cruciale passages, en naar de figuur Job in de joodse en christelijke traditie. Daarnaast gaat het over het lijden als bijbels thema en trekken we de lijn door naar lijden als actueel thema van vandaag.  

Webinars op maandag 24 april, 8 mei, 15 mei, 22 mei, 10.00-11.00 uur
Opgeven kan vanaf begin maart.
 

8 tips voor Bijbellezen

Webinarserie ‘Gebondenheid en bevrijding: slavernij en de greep van het geld in Bijbels perspectief’

Tussen 23 oktober en 20 november bieden we een serie webinars over slavernij en de greep van het geld in Bijbels perspectief. De aanleiding is 2023 als herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Daarnaast biedt deze serie een vervolg op de serie ‘groene exegese’ van najaar 2022.    

Webinars op maandag 23 oktober, 30 oktober, 6 november, 13 november en 20 november, 10.00-11.00 uur.   

Opgeven kan vanaf begin september.

Kerstwebinar

We sluiten het jaar af met een webinar ter voorbereiding op kerst, waarin we de rol van Maria in het evangelie volgens Lucas belichten.  

Opgeven kan vanaf begin november.  

Webinar Kerst