NBV21 naar de kerk

Exegese en preekvoorbereiding

Wat betekent exegese? Hoe gaat preekvoorbereiding? Ontdek alles over exegese en preekvoorbereiding!

Preekvoorbereiding

In de meeste kerken in Nederland en Vlaanderen worden op zondag een of meerdere kerkdiensten gehouden. In sommige kerkgenootschappen gebeurt dit op zaterdag. Tijdens een dienst houdt een voorganger of predikant vaak ook een preek of overdenking. Een voorganger maakt jaarlijks al gauw zo’n 40-60 preken.

Een preek maken vraagt verschillende dingen van een voorganger. Hij of zij moet de Bijbeltekst kunnen lezen in het Grieks of Hebreeuws, hij of zij moet het Bijbelgedeelte doorgronden, de tekst kunnen uitleggen aan de hoorders en een slag kunnen maken naar het leven van nu. Een goede preekvoorbereiding begint bij het maken van een zorgvuldige exegese van de Bijbeltekst.

Het woord exegese komt van het Griekse woord ‘exegesis’ wat interpretatie betekent. Het gaat er bij exegese dus om dat een voorganger goed naar de Bijbeltekst kijkt, en probeert te achterhalen wat die tekst betekent én wat het de mensen van nu te zeggen heeft.

Wat is een preekschets?

Als een voorganger of predikant de exegese heeft afgerond, maakt zij of hij soms een preekschets. Hierin zet de voorganger de lijnen van de preek uiteen, en probeert de boodschap te vatten die centraal komt te staan in de preek.

Het NBG helpt voorgangers bij het maken van een exegese van de Bijbeltekst. In onze kinderdienstmethode Bijbel Basics wordt wekelijks een exegese van de tekst gedeeld, op debijbel.nl staat een schat aan informatie die bijdraagt aan de exegese van een Bijbeltekst en we organiseren webinars voor voorgangers waarin bepaalde Bijbelboeken of thema’s exegetisch worden uitgelegd.