Kort jaarverslag 2022

vacature senior online fondsenwerver marketeer

2022: een jaar met twee gezichten

Het begin van 2022 markeerde voor veel mensen wereldwijd het einde van de meeste coronamaatregelen. Hoewel de pandemie nog niet écht voorbij was en de gevolgen ervan zeker nog niet, voelde de jaarwisseling als een nieuw begin. Dat optimisme was van korte duur: op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen en veranderde er veel in de wereld. Dood en verwoesting, nieuwe vluchtelingenstromen, economische recessie, inflatie… en niet te vergeten angst voor de toekomst. We nemen je in onderstaand – verkort – jaarverslag graag mee door het jaar 2022.

We konden dit werk alleen doen dankzij de steun van onze leden en donateurs. We zijn dankbaar voor alle mogelijkheden die we zo kregen om Gods Woord voor de wereld dicht bij mensen te brengen.

Bijbelwerk voor vluchtelingen uit Oekraïne

In maart stuurden we onze leden en
donateurs een extra mailing om een
bijdrage te vragen voor (kinder)bijbels
voor vluchtelingen. Zo konden we
onder andere het Nieuwe Testament,
het Johannesevangelie, leesplannen en
kinderbijbelverhalen in het Oekraïens
en Russisch uitdelen.

Naast de gebruikelijke mailingen die gepland stonden, hebben we in maart een extra mailing gedaan om een bijdrage te vragen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hiermee konden we Bijbels en Bijbelgedeelten verspreiden onder vluchtelingen: zowel in de omgeving van Oekraïne als in Nederland. Naast deze mailing hebben we de Oekraïense Bijbel ook digitaal beschikbaar gesteld via debijbel.nl, en zijn er meerdere programma’s uit Bijbel Basics vertaald zodat kerken ’s zondags iets konden doen voor vluchtelingen.

Werk met internationale en migrantenkerken geïntensiveerd

Voorgangers van Chinese kerken uit West-Europa waren bij ons te gast voor een training.

Internationale en migrantenkerken zijn een belangrijke partner voor het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Daarom zijn we de afgelopen jaren gestart met het bouwen van duurzame relaties met voorgangers uit allerlei verschillende kerken. We spraken met voorgangers, bezochten kerkdiensten op zondag, gaven trainingen en konden gratis Bijbels verstrekken. Dankzij deze relatie kunnen we zorgen dat de Bijbel opengaat bij deze groeiende groep christenen binnen Nederland.

Diverse behoeften

We hebben ontdekt dat migrantenkerken openstaan voor contact met het NBG, terwijl ze het NBG doorgaans niet kennen. Er blijken diverse behoeften te zijn: zo merkten we dat er veel interesse in en enthousiasme is voor Bijbel Basics, dat we in zowel het Nederlands als het Engels gratis online beschikbaar stellen. Migrantenvoorgangers gaven ook aan dat er een behoefte is aan gratis of goedkope Bijbels. Om dit verder te onderzoeken hebben we in het voorjaar een avond georganiseerd in Rotterdam waar we voorgangers hebben uitgenodigd om deze behoefte toe te lichten en te specificeren. In de zomer hebben we een aantal voorgangers gebeld om de behoefte verder te concretiseren.

Webinars

In 2022 zijn we doorgegaan met het geven
van webinars voor Bijbelprofessonials. In totaal hebben we drie series webinars gegeven: rond de veertigdagentijd, in aanloop naar Pinksteren en een serie over de Bijbel en duurzaamheid. Bij de laatste twee series werden ook externe gasten
uitgenodigd, zoals hoogleraar Peter Ben Smit, econoom Paul Schenderling en ecotheoloog Trees van Montfoort. De webinars worden goed gewaardeerd, en de afleveringen worden ook nog steeds bekeken via YouTube. In 2023 gaan we verder met series webinars. Wel gaan we extra investeren in de geluids- en beeldkwaliteit, omdat die soms te
wensen overliet.

Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf geven een webinar.

Bijbelwerk in Vlaanderen: investeren in stakeholders

De NBG-stand op de Diocesanedag
‘Als een Lopend Vuurtje’ van Bisdom
Antwerpen werd goed bezocht.

We hebben in 2022 vooral geïnvesteerd
in ontmoetingen met andere organisaties
en belangrijke stakeholders. Zo waren we
aanwezig op zaterdag 19 maart op het
eerste Missie Congres: een groot driedaags
familiefeest van ontmoeting en bezinning.
Hier kwamen Rooms-Katholieke christenen
van België samen om op zoek gaan naar
manieren om in de huidige wereld hun geloof uit te dragen. Het NBG was er aanwezig met een stand op de christelijke inspiratiemarkt en we gaven de allereerste NBV21-workshop op Belgische bodem.

Pinkstermaandag stond in het teken van
‘Als een lopend vuurtje’, het slotevenement
van het Handelingenproject van Bisdom
Antwerpen. We waren aanwezig met
een stand op de religieuze markt, waar
we waterflessen (voorzien van een QR-code die naar Bijbelteksten over water
op debijbel.be leidt) uitdeelden voor een
leadwervingsactie. Deze actie leverde
120 nieuwe leads op. Ook boden we samen met de communicatieverantwoordelijke van
het Bisdom Antwerpen een workshop aan over Rondje Bijbel.

Nieuwe producten

De Feestdagenbijbel

Voor kinderen is er in 2022 een speciale
Feestdagenbijbel uitgegeven. Deze nieuwe
kinderbijbel bevat een selectie Bijbelverhalen die aansluiten bij achttien grote en kleine feestdagen door het jaar heen. Op een toegankelijke en interconfessionele manier bieden we ouders zo de mogelijkheid deze feestdagen te vieren met hun kind. Bij elk verhaal staan weetjes en achtergrondinformatie over de betreffende feestdag.

De Wetenschapsbijbel

Beatrice de Graaf neemt de 'wetenschapsbijbel' in ontvangst

Deze ‘wetenschapsbijbel’ verscheen in samenwerking met de VU Amsterdam. In de redactie zaten prof. dr. Koert van Bekkum (ETF Leuven/TU Kampen/Utrecht), prof. dr. Gijsbert van den Brink en prof. dr. Arie Zwiep (VU) en dr. Anne-Mareike Schol-Wetter (NBG). Deze Bijbel is gemaakt om de lezer houvast te geven als die tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd wordt met ingewikkelde vragen uit deze tijd. Zestig wetenschappers schreven vanuit hun vakgebied bijdragen om zo een nieuw licht te laten schijnen op de relevantie van de Bijbel in de 21e eeuw. Deze uitgave vindt inmiddels zijn weg naar het publiek via de webshop en de boekhandel.

Kind & Bijbel-platform

Jongetje die zijn kop op een blauwe bank zit, en een kinderbijbel vasthoudt.

In december 2022 werd de website kindenbijbel.nl gelanceerd. We willen met dit platform ouders en opvoeders helpen om momenten te creëren om hun kind vertrouwd te laten raken met de Bijbel. De website is nog in ontwikkeling, maar we willen graag samen met gebruikers ontdekken waar we met het platform het meest van betekenis kunnen zijn. Zo kunnen we de website op basis daarvan verder vullen met tips, kinderbijbels, boekjes, video’s, blogs en inspiratie. Hiervoor is ook een speciale ‘gezinsscan’ ontwikkeld die mensen helpt om Bijbel te lezen op een manier die bij het eigen gezin past. Deze website brengen we onder de aandacht via nieuwsbrieven en eigen socialemediakanalen.

Bijbelwerk in het buitenland

Terwijl veel Bijbelgenootschappen nog te maken hadden met de economische gevolgen van de pandemie, werden zij in 2022 geconfronteerd met toenemende inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ondanks deze financiële uitdagingen is het Bijbelwerk doorgegaan, en juist op plekken die geteisterd werden door geweld en wanhoop was de vraag naar de Bijbel groot. Veel nieuwe Bijbelvertalingen werden beschikbaar, waardoor mensen voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal konden lezen. Op allerlei plekken werd de Bijbel verspreid; veel mensen kregen daarbij voor het eerst een eigen Bijbel in handen. Nieuwe projecten om de Bijbel dichtbij te brengen werden ontwikkeld, voor volwassenen en jongeren, zowel offline als online. De Samenleesbijbel kwam beschikbaar in nog meer talen. Bijbelgenootschappen ontvingen structurele steun en begeleiding om een doorstart te maken.

De Bijbel in de Amazone (Brazilië)

Het Bijbelgenootschap van Brazilië wil de Bijbel, Gods boodschap van liefde, bij de mensen brengen. Dat doen ze onder andere via een boot, de Luz na Amazônia. Een van de mensen die een Bijbel kregen via dit project, is Beatriz van 85 jaar. Ze woont in een klein dorpje, aan een zijtak van de grote Amazonerivier, samen met haar broer. In haar huisje lag een stukgelezen Bijbel en de vrouw sprak dankbaar over God. Haar pleegdochter vertelde voorzichtig en tactvol dat oma zelf niet kon lezen en dat zij de Bijbel dus voorlas aan haar oma. Sinds de pleegdochter was gaan studeren, kon ze niet meer zo vaak voorlezen. Het Bijbelgenootschap van Brazilië had dit verhaal gehoord van de lokale kerk, en had een audiobijbel meegenomen. Nu kan Beatriz naar de Bijbel luisteren wanneer ze zelf wil.

Beatriz wordt voorgelezen door haar kleindochter.
Beatriz kreeg een Bijbel via het project.

Bijbelproject Viracnon een van de 45 talen op de Filipijnen

Wereldwijd wachten de sprekers van zo’n 1200 talen nog op een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Dat gold ook voor de 200.000 sprekers van het Viracnon, een van de 45 talen op de Filipijnen. In 2022 is de Bijbelvertaling in deze taal afgerond. Dit project is onder andere gesteund door giften van onze leden en donateurs. Nestor C. Solo, voorganger op Catanduanes: ‘In onze eigen taal begrijpen we elk woord dat we lezen. En dan kunnen we God nog meer eren en verheerlijken.’ Ook Abegail Jose, ondersteuner van het vertaalproject, is bijzonder blij en dankbaar: ‘God heeft het team zijn goedheid getoond tot de dag dat we klaar waren.’