Samen bereik je meer

Voor het NBG stond het 2023 in het teken van wereldwijde saamhorigheid en innovatie in digitaal Bijbellezen. We nemen je in ons – verkort – jaarverslag graag mee door het jaar 2023. 

We konden dit werk alleen doen dankzij de steun van onze leden en donateurs. We zijn dankbaar voor alle mogelijkheden die we zo kregen om Gods Woord voor de wereld dicht bij mensen te brengen. 

Wij helpen mensen de Bijbel te ontdekken, lezen en omarmen. Een Bijbelvertaling in de taal van je hart is daarvoor de basis. Het beschikbaar stellen van deze vertalingen in alle vormen en via alle kanalen vormt een belangrijk deel van ons werk. 

Mensen in Nederland en Vlaanderen besteden elk jaar meer tijd online. Het Bijbelgenootschap wil dat de Bijbel altijd binnen handbereik is. Daarom blijven we investeren in middelen om de Bijbel digitaal beschikbaar te stelen. We zijn blij om te zien dat het lukt om op een laagdrempelige manier mensen te helpen de Bijbel te ontdekken als bron voor hun leven, onder meer met ons podcast-aanbod dat een groei van 300% aan plays liet zien.  

Vernieuwde versie van debijbel.nl

In 2023 is de vernieuwde versie van debijbel.nl gelanceerd. Deze website biedt een breed scala aan bronnen en hulpmiddelen om de Bijbel te verkennen en te begrijpen. Bij de overgang naar de nieuwe website waren er technische problemen die vervelend waren voor de gebruikers, maar uiteindelijk is het aantal gebruikers gegroeid. We zagen zelfs een verdubbeling van het aantal bezoekers vanuit Vlaanderen. Ook werden de eerste stappen gezet met Artificial Intelligence (AI) op debijbel.nl. Door middel van een chatbot konden gebruikers vragen stellen over de Bijbel.  

“Zij Lacht” is een online platform dat vrouwen inspireert om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te leven. Sinds 1 april 2023 is Zij Lacht onderdeel van het NBG. Dit platform, met een levendige community van meer dan 25.000 volgers op Instagram en tienduizenden lezers van de meditaties op zijlacht.nl, richt zich voornamelijk op jonge vrouwen. Het NBG heeft het platform overgenomen vanwege de belangrijke bijdrage aan het Bijbelgebruik en omdat het platform ons kan helpen onze missie vorm te geven richten een doelgroep die voor het NBG niet vanzelfsprekend goed te bereiken is.  

In 2023 vond eindelijk de langverwachte filmpremière van “De Passie” plaats in Sint-Niklaas, na drie jaar uitstel vanwege de coronapandemie. Voor deze gelegenheid bracht het NBG het boekje “De Passie in het Sint-Niklases” uit, een diglot-uitgave waarin de NBV21-tekst van Johannes 18-20 naast de passage in het Sint-Niklases dialect stond. Aan alle aanwezigen werd een exemplaar uitgedeeld, een mooi voorbeeld van hoe we ook in het binnenland de Bijbel dichtbij willen brengen in de taal van je hart. 

Slavernijverleden

Met het oog op het Herdenkingsjaar Slavernijverleden maakte en verspreidde het NBG, op verzoek van kerken, een brochure over Bijbel en slavernij. Ook organiseerden het NBG en het Surinaams Bijbelgenootschap een indrukwekkende reis naar Suriname met enkele Nederlandse kerkleiders om hen te introduceren in de koloniale geschiedenis en de gevolgen daarvan.  

De Bijbel open in het buitenland

Als NBG streven we ernaar om de Bijbel voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te stellen en de impact ervan te vergroten, ook in het buitenland. We werken daarbij altijd samen met lokale Bijbelgenootschappen. We ondersteunden 29 vertaalprojecten en 35 Bijbelverspreidingsprojecten wereldwijd. Daarnaast werken we met een internationaal team het internationale Bijbelplatform Bible Booster. Naast het NBG maken inmiddels 22 Bijbelgenootschappen gebruik van de website en/of de app, waardoor het wereldwijd ook voor kleinere Bijbelgenootschappen mogelijk is om de Bijbel digitaal aan te bieden.  

Christelijke Irakese vluchtelingengezinnen in Jordanië hebben het erg moeilijk. Jordanië is in de afgelopen jaren overspoeld door vluchtelingen uit omliggende landen. De ene crisissituatie volgt de andere in hoog tempo op. De hulp voor vluchtelingen die langer in Jordanië zijn wordt steeds minder. Het Bijbelgenootschap van Jordanië doet wat het kan om te helpen. Rieuwerd Buitenwerf en Paul Doth, directeur en programmamanager buitenland van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap reisden naar Jordanië. Dankzij hun ervaringsverhalen en foto’s sprak het project heel veel donateurs aan.  

World Assembly 2023

In oktober 2023 organiseerde het NBG de World Assembly in Egmond aan Zee. Deze bijeenkomst van de United Bible Societies wordt eens in de vijf tot zeven jaar gehouden en werd bijgewoond door 400 deelnemers van 130 Bijbelgenootschappen. Het bood een platform voor uitwisseling en samenwerking tussen Bijbelgenootschappen wereldwijd. De viering in de Westerkerk in Amsterdam was een bijzonder moment waar de diversiteit en de eenheid van de wereldwijde Bijbelgemeenschap op prachtige wijze werd gevierd. 

Tijdens de Assembly werd de Engelstalige Migration Bible gepresenteerd. Deze unieke Bijbel, bedoeld om migranten en niet-migranten te verbinden en te bemoedigen, bevat de volledige tekst van de Good News Translation, aangevuld met leesplannen, verhalen van migranten en thema-artikelen over migratie. Een internationaal redactieteam, waaronder dr. Samuel Lee, zag toe op de verschijning van deze uitgave. 

De Bijbel voor ieder kind

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft twee hoofddoelstellingen: ‘De Bijbel open’ en ‘Ieder kind’. ‘Ieder kind’ refereert aan onze doelstelling dat alle kinderen voor hun vijftiende levensjaar de kans krijgen om de Bijbel te ontdekken. Daarom ontwikkelen we verschillende kinderproducten, zoals onze kinderdienstmethode Bijbel Basics, rusten we ouders toe via het platform Kind & Bijbel en verspreiden we in samenwerking met lokale Bijbelgenootschapen wereldwijd Samenleesbijbels

Vernieuwde Prentenbijbel

In mei werd de vernieuwde Prentenbijbel met illustraties van Marijke ten Cate gepresenteerd. Deze kinderbijbel is al jarenlang geliefd. De Vlaamse kinderboekenauteur en theologe Sylvia Vanden Heede schreef alle verhalen. 

Toerusting van kinderwerkers

De kinderdienstmethode Bijbel Basics wordt in honderden kerken gebruikt. We vinden het belangrijk om kinderwerkers toe te rusten in het werken met kinderen rond Bijbel Basics en vanuit kindertheologie. Daarom geven we trainingen in lokale kerken en op christelijke evenementen en online toerusting in de vorm van webinars.  

Bijbelverspreidingsprojecten voor kinderen

In 2023 heeft het NBG 41 verspreidingsprojecten mogelijk gemaakt. Ruim de helft daarvan betrof eigen projecten waarbij Samenleesbijbels en Prentenbijbels in verschillende talen werden verspreid.  

Wereldwijde verspreiding van de Samenleesbijbel 

De Samenleesbijbel die we internationaal verspreiden bevat honderd stappen uit de Nederlandse complete editie. In het buitenland is dit project bekend onder de naam Family Bible. De verschillende taalversies worden gemaakt in samenwerking met het lokale Bijbelgenootschap en op verzoek van de lokale kerken. Sinds de start van dit project in 2019 zijn er nu ruim 500.000 Family Bibles vertaald, gedrukt en naar landen over de hele wereld verzonden waar ze verspreid worden door de lokale Bijbelgenootschappen.