Hoofdinhoud

7 strategieën om je te verbinden met diasporakerken in Nederland

In Nederland zijn meer dan 1.000 diasporakerken, ook wel internationale of migrantenkerken genoemd. ‘Over en weer kunnen we als kerken en individuen veel van elkaar leren’, stelt Samuel Ekpo, ‘maar dat kan alleen vanuit verbinding.’ In dit artikel reikt hij zeven effectieve strategieën aan.

Het begrip diasporakerken vraagt misschien om een korte toelichting. Dit zijn religieuze instellingen, die zijn opgericht door immigrantengemeenschappen. Zij dienen niet alleen als gebedshuizen, maar ook als culturele en sociale centra. Ze spelen een cruciale rol bij het behoud van tradities, talen en spirituele waarden. Maar dat niet alleen, ze creëren ook een sterk gevoel van verbondenheid tussen degenen die hun thuisland hebben verlaten.

Diasporakerken beginnen vaak klein. Een zendeling verlaat zijn thuisland en reist naar een ander land om daar het evangelie te delen. De zendeling leidt vervolgens lokale mensen op tot geestelijke leiders om samen met hen aan de Grote Opdracht te werken, zoals verwoord in Matteüs 28 vers 18-20.

Hier staat: “Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’.” Dit Bijbelgedeelte wordt vaak gezien als de basis voor evangelisatie. De nadruk ligt hierbij op het verspreiden van het evangelie over de hele wereld. Alle christenen (autochtoon of afkomstig uit een ander land) zijn geroepen om de boodschap van verlossing te delen, nieuwe gelovigen te dopen en hen te onderwijzen.

In een steeds meer onderling verbonden wereld heeft het concept van diaspora (grootschalige verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld, red.) aan belang gewonnen. Er komen steeds meer diasporakerken, die sterk verbonden blijven met hun culturele en religieuze wortels. Hun kijk op Gods missie en de wereld is anders dan de onze en dat kan heel verrijkend zijn. Nederlandse en diasporakerken kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren, maar dat gaat niet vanzelf…

Van elkaar leren, begint met elkaar begrijpen. De volgende strategieën helpen daarbij:

De basis van elke succesvolle verbinding is respect voor culturele verschillen. Woon diensten en evenementen bij en toon respect voor de tradities binnen de diasporakerken. Erken het unieke karakter van hun gewoontes, taal en vieringen. Wees bereid om van hen te leren. Zo bouw je aan echte relaties.

Benader diasporakerken op een open manier. Toon interesse in de mensen die je spreekt en in hun gemeenschap. Je kunt beginnen met eenvoudige gesprekken en die langzaam maar zeker laten uitgroeien tot een mooie relatie. Daarmee leg je de basis voor begrip en samenwerking.

Deelnemen aan gezamenlijke projecten of activiteiten kan een uitstekende manier zijn om contact te maken met diasporakerken. Werk bijvoorbeeld samen aan evenementen, workshops of initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening die aansluiten bij de waarden van beide partijen.

Vier jullie verscheidenheid niet alleen in woorden, maar ook in daden. Organiseer multiculturele evenementen, die verschillende aspecten van jullie culturen laten zien. Zo doorbreek je, door middel van gedeelde ervaringen, de vooroordelen die je over elkaar kunt hebben. Door de rijkdom van diversiteit te vieren, creëer je een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt.

Het opbouwen van verbindingen vereist oprechtheid. Neem de tijd om diasporakerken te begrijpen. Toon empathie en bied ondersteuning als dat nodig is. Vier hun mijlpalen en wees er voor hen in moeilijke tijden. Je oprechte interesse wordt gewaardeerd en beantwoord.

In dit digitale tijdperk biedt de technologie je volop kansen om je te verbinden met diasporakerken. Gebruik socialmediaplatforms, websites en digitale nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van hun activiteiten en om jullie eigen activiteiten te delen. Ook online events, webinars en workshops bieden mooie kansen om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren.

Het opbouwen van verbindingen met diasporakerken kost tijd. Wees geduldig en overhaast het niet. Laat vertrouwen en wederzijds begrip zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Zo bouw je samen aan oprechte, blijvende relaties.

Kortom, als je je wilt verbinden met een diasporakerk vraagt dat om wederzijds respect, bereidheid om elkaars cultuur te leren kennen en oprechte samenwerking. Door te proberen elkaar te begrijpen en van elkaar te leren, overbruggen we verschillen, versterken we gemeenschappen en verrijken we elkaars leven. Zo maken we de weg vrij voor een meer onderling verbonden en harmonieuze wereld.

Samuel Ekpo

Samuel Ekpo komt uit Nigeria en woont in Spijkenisse. Hij is voorganger van een migrantenkerk in Zoetermeer en werkt bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) als Relatiebeheerder Migranten- en Internationale Kerken.

Dit artikel verscheen eerder in Ideaz, het magazine van MissieNederland

Blogs

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!