Hoofdinhoud

Bid voor de vrede van Jeruzalem

Het is nu een aantal weken oorlog in Israël. Zoals we allemaal weten begon het op 7 oktober met de brute terreuraanval van Hamas op Israëlische burgers, waarbij meer dan 1000 doden vielen. Die aanval kon niet zonder consequenties blijven. Het Israëlische leger heeft de tegenaanval op Gaza geopend om Hamas uit te schakelen. Ook in die aanval zijn inmiddels duizenden burgerdoden gevallen.

Israël heeft voor ons als Bijbelgenootschappen wereldwijd een heel bijzondere plek: het is immers het land waar de Bijbelverhalen zich afspelen, het land waar Jezus zélf geleefd heeft, het land van de kruisiging en de opstanding. Als Bijbelgenootschappen voelen we een bijzondere band met wat we noemen ‘de Bijbelse landen’ (inclusief Jordanië). Ook al is het aantal christenen in deze landen relatief klein, we willen toch graag dat het christendom een stem houdt in deze gebieden en zoveel mogelijk kan bloeien. En natuurlijk voelen we als christenen ook een nauwe verbondenheid met het Joodse volk.

In Israël zijn drie Bijbelgenootschappen actief: het Israëlisch Bijbelgenootschap, dat zich richt op de messiaanse Joden (Joodse christenen) in Israël, het Arabisch-Israëlisch Bijbelgenootschap, dat zich richt op de Arabische christenen in Israël (waaronder ook de christelijke Palestijnen die niet in de Palestijnse gebieden wonen) en het Palestijns Bijbelgenootschap, dat werkt onder de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en (in beperkte mate) in Gaza.

Het feit dat er in Israël drie Bijbelgenootschappen zijn, is óók een uiting van de buitengewoon complexe situatie in het land en tussen de bevolkingsgroepen. Maar het mooie is: hoewel ze alle drie een verschillende groep christenen in het land bedienen, werken ze ook goed samen en vinden ze elkaar als broeders en zusters en ondersteunen ze elkaar.

Als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap werken we met alle drie deze collega-organisaties samen. En ook nu, in deze moeilijke situatie, hebben we contact met alle drie. Ik app geregeld met de directeuren om te vragen hoe het met hen, hun familie en alle collega’s gaat. Alle drie zijn ze diep geschokt door de situatie en hebben ze direct met de gevolgen te maken. Van het ene Bijbelgenootschap is een medewerker opgeroepen voor het leger, van het andere bevinden zich twee medewerkers direct in het oorlogsgebied. Toch proberen alle drie de Bijbelgenootschappen, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, de Bijbelse boodschap van hoop te blijven verspreiden en benadrukken. Alle drie vragen ze ook om gebed: gebed voor vrede, gebed voor alle onschuldige slachtoffers onder de Israëlische en Palestijnse bevolking, en gebed om toekomstperspectief te krijgen voor het land.

Bij de oproep moest ik denken aan mijn eigen kerk. Wij werken daar met een voorbedenboek. En al jarenlang schrijft iemand wekelijks in het boek: ik vraag voorbede voor de vrede van Jeruzalem. En soms vroeg ik me af: moet dat echt élke week? Maar ik denk dat degene die deze voorbede vraagt, zich beter dan ik realiseerde welke diepe spanning er voortdurend aanwezig is in Israël. Ik denk dat deze voorbede goed aansluit bij wat onze collega’s in Israël op dit moment aan ons vragen: bid voor de vrede van Jeruzalem. Met de woorden van Psalm 122:6-7: “Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’”

Rieuwerd Buitenwerf, directeur Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zicht op de stad Jeruzalem, met zonsondergang, vanaf de Olijfberg

Bijschrift foto boven: Rieuwerd Buitenwerf op bezoek in Israël en de Palestijnse gebieden (maart 2023).
Bijschrift foto onder: Uitzicht op de stad Jeruzalem vanaf de Olijfberg.

Blogs

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!