Hoofdinhoud

Wat zegt de Bijbel over gebed?

‘Blijf in mijn liefde’ (Johannes 15:9) – door die uitspraak van Jezus laten veel kerken en organisaties zich deze week inspireren om extra stil te staan bij gebed. Dat het geen makkelijke opdracht is, blijkt alleen al uit het moment waarop Jezus dit zegt: kort voor zijn veroordeling en dood. Liefde kost iets!

Maar als je het pad van de liefde inslaat, staat je iets moois te wachten: volmaakte vreugde (vers 11). Je wordt blij – want je ervaart dat God en mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gebed speelt daar een belangrijke rol bij. Wat zegt de Bijbel over gebed?

Bidden in de Bijbel

Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel verschillende voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden.

Bidden is een vanzelfsprekend onderdeel van veel bijbelverhalen. Hanna bidt bij de tempel om een kind (1 Samuel 1:6-18), Jona bidt in de buik van de vis om redding (Jona 2:2-10), en ook Jezus trekt zich regelmatig terug om te bidden (bijvoorbeeld Lucas 6:12).
In het Oude Testament bidden profeten soms voor het volk, maar ook gewone mensen mogen tot God bidden, op elk moment en vanaf elke plek.
Jezus bidt voor zijn leerlingen en leert hun ook om zelf te bidden. Dat gebed kennen wij als ‘het Onzevader’ (Matteüs 6:5-13). Volgens Romeinen 8:26-28 bidt de heilige Geest met en voor de gelovigen.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Bijbelse gebeden

Sommige gebeden in de Bijbel horen bij een vaste liturgie. Maar de meeste gebeden zijn vrije gebeden, die iemand in een specifieke situatie uitspreekt. Toch zijn de woorden vaak zo algemeen dat mensen van alle tijden hun eigen verdriet en wanhoop, hun eigen vreugde en dankbaarheid erin herkennen:

‘Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.’

Psalm 42:9

’Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
Wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.’

Psalm 130:1-2

Luistert God?

Soms staat onze ervaring haaks op de overtuiging dat God onze gebeden hoort: een zieke wordt niet beter, een relatie loopt toch stuk. Ook in de Bijbel ervaren mensen dit. Job roept tot God, maar moet pijnlijk lang wachten op een reactie. Ook in de psalmen hoor je de wanhoop van iemand die tot God roept, maar zijn hulp niet ervaart.
Deze teksten geven geen antwoord op onze vragen. Maar ze bieden wel herkenning. Samen met Job en de psalmdichter kun je erop vertrouwen dat God luistert naar je gebed.

Anne-Mareike Schol-Wetter
Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG

Blogs

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!