Hoofdinhoud

Waarom zou je de Bijbel nog lezen? Zeven redenen om dat wel te doen! 

Herken je dit? Je hebt een gesprek met een collega bij de koffieautomaat, een ouder op het schoolplein of met een vriend of vriendin na het sporten. Je vertelt dat jij in de Bijbel leest en iemand vraagt: ‘Waarom doe je dat eigenlijk?’ Of je zou zelf eigenlijk vaker in de Bijbel willen lezen dan je nu doet, maar je vindt het lastig om er een aanleiding voor te vinden. We geven je zeven redenen om de Bijbel te lezen in deze blog!

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

1. De Bijbel geeft hoop en biedt troost 

De Bijbel kan je hoop bieden, of troost. Bijvoorbeeld in tijden van verdriet, of als je in een crisis zit. Bijvoorbeeld omdat het leven zo duur wordt door de inflatie. Of omdat je ziet hoe slecht mensen omgaan met de aarde. Bijbelverhalen kunnen je dan hoop geven doordat ze je een venster bieden op Gods nieuwe wereld. 

Lees bijvoorbeeld Psalm 23, een psalm vol vertrouwen op God die voor je zorgt. 

2. De Bijbel confronteert je 

De Bijbel kan je ook juist laten zien hoe het anders kan. In je eigen leven misschien, maar ook op de wereld. Soms ontdek je inzichten die nieuw voor je zijn, of die misschien wel haaks op je eigen wereldbeeld staan. Maar daardoor opent de Bijbel je blik, en wordt het leven niet vanzelfsprekend.  

Lees bijvoorbeeld eens de Bergrede (Matteüs 5:1-8:1). In deze toespraak leert Jezus de mensen wat het allerbelangrijkste is in het leven. Dat is soms anders dan je verwacht! Maar als je leeft zoals God het wil, dan hoor je bij zijn nieuwe wereld.  

3. De Bijbel helpt je op God te vertrouwen 

Je kunt de Bijbelverhalen ook lezen als je op zoek bent naar vertrouwen. Misschien herken je dat wel uit je eigen leven: dat het soms moeilijk is om vertrouwen te houden. Maar in de Bijbel lees je dat God zorgt voor de mensen van wie hij houdt, en dat je altijd op hem mag vertrouwen.  

De dichter van Psalm 91 verwoordt het zo:  

‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op U vertrouw ik.’ 
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 
en redt je van de dodelijke pest, 
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een schild en pantser.’ 

Trinity zong op de presentatie van de NBV21 live uit de Bijbel: om precies te zijn uit Psalm 91. Bekijk het fragment:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

4. De Bijbel biedt je mooie verhalen 

Veel mensen lezen de Bijbel omdat ze er mooie verhalen in ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan de verhalen over Jozef, zijn dromen en de put, over David en Goliat, de barmhartige Samaritaan, Mozes in het rieten mandje, Noach en zijn ark of het verhaal over de geboorte van Jezus. Verhalen waarin je soms je eigen levensverhaal in terugziet, en die je op andere momenten boven jezelf uittillen. 

Welk verhaal is jouw favoriet? 

5. De Bijbel biedt je ook ander soorten teksten 

Maar de Bijbel bevat niet alleen mooie verhalen. Er staan ook prachtige liederen in, zoals de Psalmen. En de Bijbel bevat veel wijsheidsteksten, zoals in de Bijbelboeken Job, Spreuken of Prediker. En uit het Nieuwe Testament kennen we de brieven, bijvoorbeeld die van Paulus

6. De Bijbel helpt je anderen te helpen 

De Bijbel roept mensen op om om te zien naar anderen. Bijvoorbeeld naar vreemdelingen, arme mensen of weduwen en wezen. Een van de bekendste Bijbelteksten die hierover gaat, staat in Matteüs 22:36-39 waar Jezus uitlegt wat de twee belangrijkste geboden uit de Wet en de profeten zijn: 

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ 

7. De Bijbel is van groot belang (geweest) voor onze maatschappij 

Bijbelverhalen spelen en speelden een grote rol, ook in de cultuur en maatschappij. Denk maar aan bekende schilderijen van bijvoorbeeld Rembrandt, bepaalde spreekwoorden of de herkomst van sommige feestdagen. Maar ook in films en boeken: van Ben Hur tot de verhalen over Narnia. Al die vormen van kunst en cultuur kunnen nog meer tot je spreken, als je de Bijbelse verhalen kent.  

Zo blijft de Bijbel een relevant boek dat mensen nog steeds veel te zeggen heeft, ook in de moderne samenleving. Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt of worstelt met zaken als oorlog, polarisatie, armoede en rijkdom, of vluchtelingen. De Bijbel kan je dan rust bieden, omdat je ontdekt dat God door alle verhalen heen zijn mensen niet loslaat. Of de Bijbel kan je helpen om je te verplaatsen in een ander standpunt. Op die manier blijft de Bijbel een open boek. 

Onderzoek Bijbelgebruik

In 2022 hebben we een onderzoek gedaan onder Nederlanders en Vlamingen voor wie de Bijbel een relevant boek is. We vroegen hen onder andere waarom ze Bijbel lezen, of juist niet? Lees meer over het onderzoek op:

Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel.

€ 59.95

Blogs

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!