Met Andere Woorden

Met Andere Woorden is sinds 1982 hét kwartaaltijdschrift van Nederland over bijbelvertalen. Met Andere Woorden wordt op aanvraag gratis toegezonden. Eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Ook Met Andere Woorden ontvangen? Mail naar het Nederlands Bijbelgenootschap
 
(Klik hier voor oudere nummers tot medio 2013, of voor een index van artikelen)